BASF – Innowacyjne rozwiązanie w biodegradacji tworzyw sztucznych

Firma BASF na wystawie Rynek Innowacji 2013 zaprezentowała rozwiązania, którą mogą być odpowiedzią na przyszłe wyzwania środowiska naturalnego. Międzynarodowy popyt na biodegradowalne tworzywa sztuczne rośnie w tempie około 20 proc. W przyszłości ekologiczne tworzywa sztuczne powinny znacznie ułatwiać zbiórkę odpadów organicznych, tak aby więcej z nich kończyło swój żywot jako kompost, a mniej lądowało na wysypisku.

Do tej pory papierowe kubki oraz pojemniki na żywność po wykorzystaniu były zazwyczaj wyrzucane do kosza. Opakowania te pokryte są cienką warstwą polietylenu, który chroni papier przed zamoczeniem (np. kawą lub tłuszczem), a z drugiej strony blokuje możliwość poddawania ich recyklingowi. 
Na wystawie, która odbyła się na warszawskim Torwarze firma BASF zaprezentowała materiał Ecovio® FS Paper, który jest całkowicie biodegradowalny. Dzięki specjalnej budowie chemicznej Ecovio® ulega biodegradacji poprzez działanie mikroorganizmów i ich enzymów. W odpowiednich warunkach, proces ten trwa jedynie kilka tygodni.
Czym się wyróżnia Ecovio? Tworzywo charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wielu rodzajów papieru i tektur, oraz właściwościami uszczelniającymi porównywalnymi do polietylenu. Rozwiązanie jest idealne do produkcji papierowych i tekturowych opakowań. Produkty wykonane z tego materiału nadają się w przeciwieństwie do opakowań powleczonych tradycyjnym polietylenem można poddać przemysłowym procesom kompostowania.
Głównymi zaletami kompostowania jest:
  • niekierowanie odpadów organicznych do składowisk
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
  • efektywniejsze nawożenie gleby
Zgodnie z europejską normą DIN EN 13432, aby materiał można uznać za biodegradowalny, co najmniej 90 procent z niego musi ulegać rozkładowi w ciągu 180 dni w warunkach kontrolowanych. Jeśl te warunki są spełnione, wyrób może być oznakowany logo siewki, które oznacza kopostowalność.
(mat, BASF)