BASF gospodarzem sympozjum zrównoważonego rozwoju

BASF był gospodarzem międzynarodowego sympozjum, które odbyło się w dniach 21–22 marca 2013 r. w Berlinie pod hasłem „Perspektywy dla rolnictwa – Postęp poprzez ocenę stosowania zasad zrównoważonego rozwoju”.

Wraz z głównymi ekspertami z branży spożywczej, sektora rolniczego, ośrodków akademickich oraz organizacji pozarządowych BASF położył fundamenty pod przyszłe rozwiązania dotyczące oceny stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, kwestii, która ma zasadnicze znaczenie dla działalności rolniczej.
Sympozjum to zostało zorganizowane, aby wspólnie podjąć wysiłki mające na celu zwiększenie przejrzystości i jasności w dziedzinie oceny stosowania zasad zrównoważonego rozwoju. Przewodnia zasada, jaką kieruje się BASF, brzmi: ‚Możesz zarządzać tylko tym, co zmierzyłeś’” – wyjaśnia Markus Heldt, prezes oddziału BASF Crop Protection. „Aby poprawić koniunkturę w rolnictwie, konieczne jest zarządzanie i wykazywanie osiąganych postępów we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju w tym sektorze.”
Źródło: BASF