Banku BGŻ: nowa oferta dla klientów biznesowych

Bank BGŻ od 2010 roku wprowadził do oferty nowe, kompleksowe umowy pakietowe dla klientów biznesowych. Umowy dla pakietów Firma Plan 1, Firma Plan 2, Firma Plan 3 oraz Plan Agro zostały skonstruowane w postaci umów ramowych, które pozwalają ograniczyć formalności do minimum zarówno w zakresie produktów wchodzących, jak i niewchodzących w skład pakietu.

Od 4 stycznia 2010 r. klient biznesowy w zależności od wyboru pakietu będzie mógł korzystać z wielu produktów bankowych w ramach jednej umowy: tj. produktów rozliczeniowych w różnych walutach, wielu produktów lokacyjnych, z rozliczeń poprzez bankowość telefoniczną i internetową, z kart bankomatowych. Będzie mógł również zawierać transakcje lokacyjne w ramach indywidualnych negocjacji oraz transakcje wymiany walutowej z zastosowaniem negocjowanego kursu waluty. W przypadku Planu Agro można będzie skorzystać ze specjalnej oferty – ubezpieczenia medycznego.

– Dzięki nowym umowom pakietowym klienci zyskują łatwy dostęp do szeregu produktów, które dotąd nie wchodziły w skład pakietu i wymagały podpisywania dodatkowych umów bankowych – mówi Anna Gregorczyk, dyrektor departamentu produktów i usług bankowości instytucjonalnej w Banku BGŻ.

Bank BGŻ, dzięki nowym umowom pakietowym, umożliwił klientom biznesowym otwieranie i prowadzenie wielu rachunków rozliczeniowych w różnych walutach w ramach jednej umowy. Szczególnie korzystny w tym zakresie jest pakiet Firma Plan 3, gdzie klient w ramach jednej stałej ceny pakietu może otworzyć dowolną liczbę rachunków walutowych w EUR, USD, GBP oraz CHF.
W nowych pakietach bank umożliwił klientom wybór w zależności od potrzeb różnych form oszczędzania w PLN i walutach, wprowadzając do pakietów lokaty terminowe, lokaty progresywne, rachunki lokacyjne czy automatyczne lokaty overnight. Jednocześnie bank uatrakcyjnił ofertę dla klientów i umożliwił dzięki nowym pakietom Firma Plan 2 i Firma Plan 3 zawieranie transakcji lokacyjnych, których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji oraz zawieranie transakcji wymiany walutowej z zastosowaniem negocjowanego kursu waluty.
Natomiast dla klientów z segmentu Agro, Bank BGŻ przygotował specjalną ofertę poprzez wprowadzenie do Pakietu Plan Agro bezpłatnego ubezpieczenia medycznego oraz rachunku lokacyjnego Agro Eskalacji.