Banku BGŻ: nowa oferta dla klientów biznesowych

0
690

Bank BGŻ od 2010 roku wprowadził do oferty nowe, kompleksowe umowy pakietowe dla klientów biznesowych. Umowy dla pakietów Firma Plan 1, Firma Plan 2, Firma Plan 3 oraz Plan Agro zostały skonstruowane w postaci umów ramowych, które pozwalają ograniczyć formalności do minimum zarówno w zakresie produktów wchodzących, jak i niewchodzących w skład pakietu.

Od 4 stycznia 2010 r. klient biznesowy w zależności od wyboru pakietu będzie mógł korzystać z wielu produktów bankowych w ramach jednej umowy: tj. produktów rozliczeniowych w różnych walutach, wielu produktów lokacyjnych, z rozliczeń poprzez bankowość telefoniczną i internetową, z kart bankomatowych. Będzie mógł również zawierać transakcje lokacyjne w ramach indywidualnych negocjacji oraz transakcje wymiany walutowej z zastosowaniem negocjowanego kursu waluty. W przypadku Planu Agro można będzie skorzystać ze specjalnej oferty – ubezpieczenia medycznego.

– Dzięki nowym umowom pakietowym klienci zyskują łatwy dostęp do szeregu produktów, które dotąd nie wchodziły w skład pakietu i wymagały podpisywania dodatkowych umów bankowych – mówi Anna Gregorczyk, dyrektor departamentu produktów i usług bankowości instytucjonalnej w Banku BGŻ.

Bank BGŻ, dzięki nowym umowom pakietowym, umożliwił klientom biznesowym otwieranie i prowadzenie wielu rachunków rozliczeniowych w różnych walutach w ramach jednej umowy. Szczególnie korzystny w tym zakresie jest pakiet Firma Plan 3, gdzie klient w ramach jednej stałej ceny pakietu może otworzyć dowolną liczbę rachunków walutowych w EUR, USD, GBP oraz CHF.
W nowych pakietach bank umożliwił klientom wybór w zależności od potrzeb różnych form oszczędzania w PLN i walutach, wprowadzając do pakietów lokaty terminowe, lokaty progresywne, rachunki lokacyjne czy automatyczne lokaty overnight. Jednocześnie bank uatrakcyjnił ofertę dla klientów i umożliwił dzięki nowym pakietom Firma Plan 2 i Firma Plan 3 zawieranie transakcji lokacyjnych, których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji oraz zawieranie transakcji wymiany walutowej z zastosowaniem negocjowanego kursu waluty.
Natomiast dla klientów z segmentu Agro, Bank BGŻ przygotował specjalną ofertę poprzez wprowadzenie do Pakietu Plan Agro bezpłatnego ubezpieczenia medycznego oraz rachunku lokacyjnego Agro Eskalacji.