Bank BGŻ współfinansuje budowę kanalizacji

Bank BGŻ zwyciężył w przetargu na bankową obsługę projektu współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Spójności, na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany w regionie świętokrzyskim. Koszt przedsięwzięcia to 21 mln 275 tys. euro.

Grupa projektów Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej” to działania mające na celu wyeliminowanie braków jakościowych i ilościowych w systemie wodnokanalizacyjnym i osiągnięcie zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej. Dzięki temu wzrośnie odsetek mieszkańców mających dostęp do systemu kanalizacji na terenach Ziemi Staszowskiej, a realizacja projektu spowoduje, że rzeka Czarna Staszowska będzie wolna od zanieczyszczeń.
Niemal 22 mln euro do roku 2011 będzie przechowywane na rachunkach Banku BGŻ, z czego około 6 mln euro zostanie przewalutowane na złote. – Oprócz korzyści wynikających z wygranego przetargu, mamy szanse zaistnieć na rynku, który do tej pory obsługiwaliśmy w niewielkim stopniu. Mamy także szansę na podjęcie owocnej współpracy z całym szeregiem podwykonawców projektu i firm w niego zaangażowanych – mówi Jarosław Łukasik, starszy menedżer MSP w Regionie Świętokrzyskim.

Aleksandra Myczkowska
Rzecznik Prasowy Banku BGŻ