Bank BGŻ rośnie w siłę

W najbliższych latach Bank BGŻ zamierza umocnić pozycję w dziesiątce największych banków uniwersalnych w Polsce, mając od 3 do 5 proc. udziału w rynku – poinformowała Aleksandra Myczkowska, rzecznik prasowa Banku. Plany inwestycyjne Spółki zakładają, że w latach 2008-2010 sieć oddziałów Banku BGŻ zwiększy się o ok. 140 placówek, czyli 50 proc. (dziś 287 placówek). Bank planuje także dalszy rozwój swojej oferty produktowej.

Nowe oddziały Banku mają powstawać przede wszystkim w mniejszych miastach, liczących od 10 tys. do 150 tys. mieszkańców. Planowane wydatki inwestycyjne związane z rozwojem sieci wynoszą ok. 100 mln zł.
Dziś Bank posiada sieć 287 placówek różnego typu. Klienci mogą za darmo wypłacać gotówkę z ponad 2300 bankomatów. Na koniec marca 2008 roku bank prowadził 504 tysiące kont osobistych, a dostęp do bankowości internetowej miało 128 tysięcy osób.

Strategia Spółki zakłada dalszy rozwój w mniejszych miastach oraz wzmocnienie pozycji lidera w świadczeniu usług bankowych dla sektora rolno-spożywczego.
Bank BGŻ ma kontynuować rozwój jako bank uniwersalny, świadczący usługi dla klientów detalicznych i instytucjonalnych.
– Planujemy rozwój w segmentach rynku, w których mamy szczególnie mocną pozycję. Myślę tu o mniejszych miastach, a także usługach bankowych dla sektora rolno-spożywczego. Dzięki inwestycjom ze środków rządowych i unijnych, a także rosnącemu na świecie zapotrzebowaniu na żywność, rynek rolno-spożywczy dynamicznie rośnie. Wraz z nim wzrasta zapotrzebowanie na fachową obsługę finansową i to właśnie chcemy wykorzystać – mówi Jacek Bartkiewicz.

Jednocześnie Bank BGŻ planuje dalej rozwijać i unowocześniać swoją ofertę produktową. W ramach bankowości detalicznej Spółka planuje przede wszystkim rozwój w takich szybko rosnących segmentach rynku jak kredyty gotówkowe, produktów depozytowe i inwestycyjne oraz karty kredytowe. W segmencie klientów instytucjonalnych bank zamierza zintensyfikować sprzedaż takich produktów jak leasing, faktoring, transakcje skarbowe oraz bankowość transakcyjna.

W I kwartale 2008 roku Bank BGŻ osiągnął zysk netto w wysokości 84,3 mln zł, wobec 66 mln zł rok wcześniej (28% więcej). Zysk brutto wynosił odpowiednio 97,4 mln zł wobec 62,5 mln zł.

opr. MS, Wrp.pl

Dodatkowe informacje o Spółce
Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ”) to jeden z największych banków uniwersalnych w Polsce. Spółka świadczy szeroki zakres usługi bankowych dla klientów detalicznych i instytucjonalnych. Jest liderem w świadczeniu usług finansowych dla sektora rolno-spożywczego oraz dysponuje jedną z największych, ogólnokrajowych sieci placówek, szczególnie rozbudowaną w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich.

Strategicznym akcjonariuszem Banku BGŻ jest Grupa Rabobank (kontroluje 59,35% akcji i głosów na WZA Spółki. Kolejne 37,28% należy do Skarbu Państwa). Rabobank jest jedną z największych grup bankowych na świecie i jednocześnie największą instytucją finansową w Holandii. Podobnie jak Bank BGŻ, Rabobank specjalizuje się w świadczeniu usług bankowych dla rolnictwa i sektora rolno-spożywczego.

W 2007 r. Bank BGŻ osiągnął 272 mln zł skonsolidowanego zysku netto (w porównaniu z 85 mln zł w 2006 r.). Wartość udzielonych przez bank kredytów wzrosła na koniec 2007 r. do ponad 14 mld zł, wobec 9,6 mld zł rok wcześniej, a zgromadzonych depozytów wyniosła odpowiednio 15,5 mld zł i 14,1 mld zł. N”