Bank BGŻ podwaja zyski

W 2007 roku zysk netto Banku BGŻ, wg nieudytowanych danych, wzrósł o 87 proc. do 192,1 mln zł, a zysk brutto o 102 proc. do 219,4 mln zł. Jak poinofrowoła nas Aleksandra Myczkowska, rzeczniczka prasowa Banku, na wzrost zysku netto miały wpływ przede wszystkim wynik z odsetek i prowizji, który wzrósł o 21 proc. do 754 mln zł oraz istotny, gdyż o 96 proc. do 73 mln zł, wzrost wyniku z pozycji wymiany obejmujący przychody z marż kursowych oraz walutowych instrumentów finansowych. N

– Był to dla nas, podobnie jak dla całego sektora bankowego, bardzo dobry rok. Zakończyliśmy z sukcesem proces zmian organizacyjnych w sieci. Dzięki temu Bank BGŻ rozwijał się w kluczowych obszarach, szczególnie w zakresie usług dla małych i średnich przedsiębiorstw, finansowania agrobiznesu, kredytów hipotecznych oraz faktoringu, znacznie szybciej niż rynek – powiedział Jacek Bartkiewicz, prezes zarządu Banku BGŻ.

Poprawiła się jakość portfela kredytowego. Udział kredytów zagrożonych dla klientów był na poziomie 4,3 proc., wobec 8,1 proc. na koniec 2006 roku. Na koniec grudnia 2007 roku bank posiadał fundusze własne na poziomie 1mld 716 mln zł. Współczynnik wypłacalności utrzymywany jest na bezpiecznym poziomie, tj. 11,1 proc.

Poprawa wyników nastąpiła zarówno w obszarze bankowości korporacyjnej jak i detalicznej. Wzrosła o 45 proc., do 10,2 mld zł wartość brutto portfela kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych (zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i MSP oraz mikro).

Bank BGŻ był liderem wśród banków komercyjnych w zakresie finansowania sektora rolnego. Portfel kredytów brutto dla rolników indywidualnych zwiększył się w 2007 r. o 26% i osiągnął wartość 3,1 mld zł.

Bank uzyskał również szybki wzrost depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych – wzrost o 16 proc. do 5,4 mld zł oraz sektora budżetowego – wzrost o 59 proc. do 2,2 mld zł. W całym 2007 roku Bank BGŻ udzielił kredytów hipotecznych i budowlanych o łącznej wartości ponad 1,8 mld złotych. Jest to o 36 proc. więcej niż w 2006 roku. Zadłużenie klientów z tytułu takich kredytów przekracza już 3 mld zł.

opr. MS
Wrp.pl