Bank BGŻ: nowe wydanie Agro Monitora

Od 2 lutego, na stronach serwisu ekonomicznego Banku BGŻ, dostępne jest najnowsze wydanie kwartalnego biuletynu Agro Monitor. W raporcie poddano analizie bieżącą sytuację na krajowych rynkach produktów rolnych oraz środków produkcji – uwzględniając najnowsze tendencje i prognozy na trzy kwartały 2009 roku.

Więcej informacji na stronie www.bgz.pl
Jednym z tematów najnowszego Agro Monitora jest omówienie perspektyw dla eksporterów produktów rolnych i żywnościowych w obliczu kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarczego.
Poza szczegółową analizą ekspercką, Agro Monitor zestawia informacje odnośnie kształtowania się cen na poszczególnych rynkach, opatrzonych komentarzami poświęconymi m. in. plonom i zbiorom, sytuacji w skupie, handlu zagranicznym, a także głównym tendencjom na międzynarodowych rynkach rolnych. Prognozy najnowszego Agro Monitora obejmują m.in. informacje o:
1. oczekiwanym wkrótce wzroście cen zbóż w Polsce,
2. stabilizacji cen rzepaku do końca w sezonu 2008/2009,
3. prognozowanych cenach skupu żywca wieprzowego powyżej 5 PLN/kg, na skutek głębokiego spadku pogłowia świń,
4. dalszego wzrostu produkcji i odwrócenia spadkowego trendu cen w sektorze drobiu,
5. rosnącego skupu i przetwórstwa mleka,
6. możliwej, nieznacznej poprawie sytuacji producentów jabłek.

opr. MS/Wrp.pl