Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa

W dniach od 16 do 31 stycznia 2017 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 16-18 stycznia 2017 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl lub rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 19-31 stycznia 2017 r.

Natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 16-25 stycznia 2017 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa lub rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 26-31 stycznia 2017 r.
W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Lista osób do kontaktu znajduje się na stronie http://zielonagora.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/. Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-18) informuje Główny Urząd Statystyczny.

Źródło: GUS