Badania statystyczne z zakresu rolnictwa

W dniach od 1 do 23 grudnia 2019 roku na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa: badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 5 grudnia 2019 r., dostępnego na stronie: https://rolnictwo.stat.gov.pl,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 6 – 23 grudnia 2019 r.,
  • rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 6 – 23 grudnia 2019 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1 – 16 grudnia 2019 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 17 – 23 grudnia 2019 r.

– Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-18). Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Źródło: GUS

Opracował: Samuel Skrzysz