Azoty Tarnów ogłoszą wezwanie na pozostałe akcje ZA Puławy

Sukces emisji akcji serii D Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów) i wzrost udziału w kapitale Zakładów Azotowych Puławy S.A. (ZA Puławy) do 83,7 proc. oznacza, że Azoty Tarnów ogłoszą wezwanie do sprzedaży pozostałych akcji ZA Puławy.

Transakcja powiększenia Grupy Azotów Tarnów o Zakłady Azotowe Puławy S.A. rozpoczęła się 13 lipca ogłoszeniem wezwania na 32 proc. akcji puławskiej spółki. – Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że ten proces będzie długi i skomplikowany. Jednak głębokie przekonanie o zasadności przedsięwzięcia  mającego na celu  stworzenie liczącej się w Europie polskiej grupy nawozowo-chemicznej, a także zaangażowanie wszystkich stron – od obu spółek, Ministerstwa Skarbu Państwa, doradców oraz akcjonariuszy naszych firm pozwoliły doprowadzić transakcję do zakończenia – mówi  Jerzy Marciniak, prezes zarządu Grupy Azoty.
Teraz obie spółki czeka praca związana z ustaleniem kolejnych szczegółów współpracy i wypełnieniem umowy konsolidacyjnej. – Zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację pozwoli nam na dokładne zbadanie wszelkich obszarów w celu uzyskania jak największych efektów synergii – dodaje prezes Marciniak.

Po wzroście udziału Azotów Tarnów w kapitale ZA Puławy do 83,7 pro.c, tarnowska spółka zgodnie z prawem będzie musiała ogłosić wezwanie na sprzedaż pozostałych akcji ZA Puławy. – Myślę, że nie będziemy zwlekać z ogłoszeniem wezwania, aby umożliwić akcjonariuszom Puław, którzy nie wymienili swoich akcji na papiery Azotów Tarnów, sprzedaż walorów – mówi prezes Marciniak.

Kalendarz transakcji włączenie ZA Puławy do Grupy Azoty:

13 lipca 2012 r. – Ogłoszenie wezwania na 32 proc. akcji ZA Puławy – w jego efekcie Tarnów kupił 10,3 proc. akcji.

11 września 2012 r. – Podjęcie przez Zarząd Azotów Tarnów uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału.

20 września 2012 r. – Grupa Azoty i ZA Puławy podpisują wstępne porozumienie określające zasady współpracy w celu podpisania umowy konsolidacyjnej.

14 listopada 2012 r. – Grupa Azoty i ZA Puławy podpisują umowę konsolidacyjną określającą kluczowe zasady współpracy i etapy integracji.
    
21 grudnia 2012 r. – Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza prospekt emisyjny Grupy Azoty.

4 stycznia 2013 r. – Upłynięcie niewiążącego terminu na zgłoszenie przez Komisję Europejską poważnych wątpliwości dot. zamierzonej koncentracji.

7-10 stycznia 2013 r. – Zapisy na akcje serii D.

16 stycznia 2013 r. – Przydział akcji serii D -w efekcie Azoty Tarnów objęły 73,4 proc. akcji ZA Puławy.

18 stycznia 2013 r. – Zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację.

Grupa Azoty – jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmuje obecnie piąte miejsce w gronie zintegrowanych europejskich producentów poliamidów i jest jedynym polskim producentem polioksymetylenu oraz należy do czołówki producentów nawozów mineralnych prowadzących działalność na obszarze Unii Europejskiej.
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A – jednostka dominująca w Grupie Azoty -notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kontynuują tradycje fabryki założonej przed 85 laty z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego, której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. W swoich działaniach strategicznych Grupa Azoty stawia na rozwój, innowacyjność oraz dbałość o środowisko naturalne.
Grupa Azoty