fbpx

Azot i inne składniki na łąki i pastwiska. Nawożenie po wypasie lub zbiorze I pokosu

Zastosowany azot w tym okresie wywiera decydujący wpływ na plony i jakość zebranej paszy, czyli zawartości białka i składników mineralnych, a także jej smakowitość.

Na wysokość dawek azotu  wpływa głównie jego zawartość w glebie, zależna w dużym stopniu od jej rodzaju (mineralna lub organiczna), uwilgotnienia oraz składu botanicznego runi.

Samasz loteria - baner

Efektywność plonotwórcza azotu jest zmienna

Efektywność plonotwórcza N jest w tym okresie (pierwsza i druga dekada VI) zwykle największa, głównie ze względu na dostępność wody gruntowej, sprzyjające temperatury i długi dzień.

W okresie późniejszym przyrosty plonu ograniczane są często niedoborem wody, co w skrajnych przypadku prowadzi do zasychania roślin, w pierwszej kolejności szlachetnych traw i niektórych ziół.

Wnoszony w takich warunkach azot lub inne składniki nie dają pożądanych rezultatów, a nawet są niewskazane, gdyż pogłębiają ten kryzys.

Zróżnicowane dawki N na glebach organicznych i mineralnych

Użytki zielone zlokalizowane na glebach organicznych (torfach, murszach) często nie wymagają nawożenia azotem, a jeśli tak to w niewielkich, symbolicznych dawkach, rzędu 10-20 kg/ha N, po zebranym pokosie. Przy postępującej mineralizacji torfów, zawartość N jest często wystarczająca dla prawidłowej wegetacji roślin.

By się upewnić, czy dawka azotu jest zasadna, a jeśli tak to w jakiej wysokości, można w tym celu pobrać reprezentatywną próbkę glebową, ustalając w Stacji Chemiczno-Rolniczej zawartość azotu mineralnego (Nmin.).

Na glebach mineralnych jednorazowa dawka azotu po zbiorze pierwszego pokosu, powinna być znacznie większa, rzędu 40-60 kg/ha N, choć przy dużym udziale roślin bobowatych (powyżej 20 proc. w runi), można ją istotnie zmniejszyć.

Zróżnicowane dawki N decydują o składzie botanicznym runi

Dawki N kształtują w istotnym stopniu skład botaniczny runi łąkowej lub pastwiskowej. Zbyt duże powodują dominację traw, które wypierają z runi cenne, ze względu na jakość paszy, rośliny bobowate (koniczyny, lucerny, komonice) i zioła.

Z kolei przy niskich dawkach azotu,  rośliny te mają lepsze warunki, rozrastają się i wypierają z runi azotolubne trawy i niektóre zioła, co wprawdzie obniża koszt zakupu nawozów, ale może zmniejszyć (nie zawsze)  plon zielonki, siana lub sianokiszonki.

Należy też mieć na uwadze fakt, iż głęboko korzeniące się rośliny bobowate w porównaniu z płycej korzeniącymi się trawami, są mniej uzależnione od  deficytu wody, co w latach (okresach) posusznych, ma istotne znaczenie dla wielkości i wierności uzyskanych plonów.

Które nawozy azotowe stosować

Spośród obecnych na rynku nawozów azotowych, optymalne pod względem  ceny i skuteczności plonotwórczej azotu, jest RSM oraz saletra amonowa lub saletrzak, który zawiera dodatkowo Ca, często też Mg.

Na glebach w miarę wilgotnych lub przed spodziewanym deszczem, można też wysiać mocznik lub siarczan amonu. Siarczan dostarczy dodatkowo siarkę, ale stosowany w większych ilościach zakwasi dodatkowo glebę.

Oprócz azotu, po pierwszym pokosie lub wypasie, celowy jest też wysiew nawozów potasowych, w dawce do 60 kg/ha K2O na glebach organicznych oraz do 50 kg K2O na glebach mineralnych, w zależności od zasobności gleby i spodziewanych plonów.

Wiosną po pierwszym pokosie zasadne może być też też stosowanie nawozów naturalnych, w postaci gnojowicy (w dawce do 25 000 l) lub gnojówki (do 20 000 l/ha), w zależności od zawartości suchej masy. Zbędne jest wówczas dodatkowe nawożenie mineralne.

Azot i inne składniki można też dostarczyć dolistnie

Widoczny niedobór N na roślinach łąk i pastwisk można w pewnym stopniu uzupełnić dolistnie, stosując wodny roztwór mocznika, w stężeniu do 15 proc., jeśli w poroście są wyłącznie trawy oraz do 5 proc., przy  udziale roślin dwuliściennych (bobowatych i ziół).

Do sporządzanego roztworu warto też dodać siarczan magnezu, jedno- (w stężeniu do 3 proc.) lub 7-wodny (w stężeniu do 5 proc.), a także specjalistyczne nawozy wieloskładnikowe, np. ActiPlon lub ActiMag Łąki i Pastwiska, które zawierają także, cenny dla roślin i zwierząt sód.

Korzystnie na przebieg wegetacji roślin łąk i pastwisk, a zwłaszcza jakość uzyskanej paszy, wpływa także selen, zawarty m.in. w biostymulatorze AminoSelenit.

Sporządzony roztwór tych lub innych nawozów zaleca się, gdy porost osiągnie wysokość, co najmniej 15-20 cm, przewidując minimum 10 dni do terminu zbioru lub wypasu kolejnego odrostu.

Baner Bayer Roundup
Baner webinarium konopie

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.