Aż 60 proc. rolników otrzyma dopłaty do końca grudnia

Rolnicy czekają na przelewy z tytułu dotacji unijnych. Jest to rzesza 1 mln 359 tys. firm, osób i ich rodzin. Na zrealizowanie płatności ARiMR ma czas do końca czerwca 2014 r. Ale zainteresowani liczą na pieniądze wcześniej. Na dopłaty bezpośrednie przeznaczone jest w tym roku 14 mld 900 mln zł. Jednak niektóre wartości dopłat będą mniejsze.

W tym roku wypłata unijnych dotacji rozpocznie się 2 grudnia. Do końca grudnia 60% rolników otrzyma na swoje konta dopłaty bezpośrednie – zapowiedziała w „Studiu TVR” Jolanta Dobiesz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Tak jak w roku ubiegłym, stosujemy modulację płatności. Dla tych rolników, których płatności finansowane z budżetu wspólnotowego przekraczają 300 tys. euro, stosujemy zmniejszenie płatności od nadwyżki o 4,0 proc. – powiedziała Jolanta Dobiesz, wicedyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w „Studiu TVR”. Podobnie jest przypadku płatności uzupełniających. Jednak tutaj przyjęto zasadę, że rolnik którego suma płatności bezpośrednich finansowanych z budżetu wspólnotowego i płatności krajowych uzupełniających przekracza 5 tys. euro, to zmniejszona jest tylko płatność uzupełniająca o 10 proc.
Niestety, to nie wszystkie niekorzystne dla rolników zmiany. Ponieważ w tym roku wszedł nowy przepis – tzw. dyscyplina finansowa – rolnik, którego płatności bezpośrednie finansowane z budżetu wspólnotowego przekraczają 2 tys. euro będzie miał zmniejszoną nadwyżkę o 2,5 proc. W pierwszej kolejności dopłaty otrzymają gospodarstwa, poszkodowane przez żywioł. – Oczywiście ta zasada nie będzie dotyczyć wszystkich. Jeżeli u takiego rolnika była robiona kontrola na miejscu, a jej wyniki nie zostały jeszcze zatwierdzone w biurze powiatowym lub nie ma jeszcze raportu kontroli na miejscu wówczas taki rolnik będzie musiał poczekać z płatnościami – powiedziała Jolanta Dobiesz. Najdłużej na unijne dotacje będzie musiało poczekać 9 tys. plantatorów tytoniu. Zgodnie z przepisami przelewy wyjdą z ARiMR dopiero po 15 kwietnia.
(Źródło: TVR)