Awanse nauczycieli

W ubiegłą środę w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się uroczyste ślubowanie nauczycieli mianowanych oraz wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Ślubowanie odebrał oraz akty wręczył pan Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Każdego roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – jako organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad prowadzonymi przez siebie 45 Zespołami Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – wydaje 2 razy w roku decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, po spełnieniu przez nauczycieli warunków określonych w ustawie – Karta Nauczyciela.

W sesji letniej w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło do awansu 95 nauczycieli, w tym 48 – na stopień nauczyciela mianowanego oraz 47 – na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Od roku 2007 do sesji letniej 2014 do awansu zawodowego w MRiRW przystąpiło z pozytywnym skutkiem łącznie 593 nauczycieli.

Minister Marek Sawicki złożył gratulacje nauczycielom, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

MRiRW /AT/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności