Automatyzacja żywienia – DeLaval Optifeeding System

Żywienie krów to jeden z najważniejszych elementów kosztowych w produkcji mleka. Optymalizacja zarządzania żywieniem krów mlecznych jest zatem niezbędnym elementem opłacalnej produkcji a inwestycja w potrzebne do tego urządzenia zwraca się poprzez poprawę zdrowia, reprodukcji, wzrost wydajności i efektywności żywienia. Integracja kompletnego systemu przygotowania i zadawania paszy oszczędza czas pracy oraz pozwala na ograniczenie strat i redukcję kosztów.

W 2010 roku firma DeLaval wprowadziła na rynek zintegrowany i kompleksowy system sterowania urządzeniami do zadawania paszy o nazwie Optifeeding system. Całość systemu w zakresie wydawania dawek sterowana i kontrolowana jest przez system zarządzania stadem DelPro.

System Optifeeding składa się z dwóch podsystemów. Są to:
1. Optifeed – sterowanie urządzeniami do zadawania pasz treściwych, takimi jak:
– Stacje żywienia krów. Wydaje indywidualne porcje dostosowane do wydajności krowy. Przeznaczone do obór wolnostanowiskowych. W stacji można stosować od 1 do 4 typów pasz w tym dodatki mineralne i płynne.
– Wózek paszowy FW200. Wydaje indywidualne porcje dostosowane do wydajności krowy. Przeznaczony do obór uwięziowych. Wózek może wydawać od 2 do 6 pasz treściwych a pojemność wózka wynosi od 380 do 406 litrów. Wózek może wykonać do 8 przejazdów na dobę.
– IPF żywienie w hali.
Wszystkie elementy systemu Optifeed mogą są sterowane i kontrolowane przez system zarządzania stadem DelPro.
2. Optimat – sterowanie urządzeniami do przygotowania i zadawania pasz objętościowych TMR i PMR. W skład systemu Optimat mogą wchodzić następujące elementy:
– Pionowe lub poziome wozy paszowe, waga wozu paszowego steruje procesem załadunku wozu. Sygnał z wagi przekazywany do skrzynki kontrolnej uruchamia i zatrzymuje podajniki taśmowe oraz ślimakowe.
– Stoły buforowe, na których magazynowana jest kiszonka na jedną dobę. Pojemność jednego stołu wynosi od 9 do 18 m3. System może sterować 4 stołami i dwoma dozownikami pasz. Stoły również uruchamiane są impulsem przekazywanym z wagi wozu paszowego.
– Wózki paszowe do zadawania pasz objętościowych. W systemie mogą pracować dwa rodzaje wózków: zasilany bateryjnie FS1600 o pojemności 1,6 m3 oraz zasilany sieciowo RA135 o pojemności do 3,5 m3. Napełnianie wózków kontrolowane jest fotokomórką, natomiast dystrybucja paszy sterowana jest przez system zarządzania stadem lub niezależnie z panelu sterowania wózka. Wózek może wykonać do 20 przejazdów na dobę.
– Silosy na pasze treściwe.
– Dozowniki dodatków mineralnych lub witaminowych.

Różne możliwe konfiguracje systemu Optimat
Optimat – Standard
Pasza objętościowa ładowana jest do stacjonarnego wozu paszowego w sposób tradycyjny, ładowaczem. Po wymieszaniu pasza jest transportowana podajnikiem taśmowym do wózka podwieszonego na szynie, którym pasza jest następnie dystrybuowana w oborze. Opcjonalnie można tutaj zastosować załadunek koncentratów
Optimat – Master
W pełni zautomatyzowane rozwiązanie, w którym poszczególne elementy procesu żywienia odbywają się automatycznie: załadunek, mieszanie i dystrybucja. Wszystkie komponenty paszy objętościowe ładowane są do wozu paszowego z silosów, stołów buforowych lub dozowników pasz mineralnych w odpowiedniej wcześniej zaprogramowanej ilości. Załadunek odbywa się za pomocą podajników taśmowych lub ślimaków. Dodatkowe korzyści:
– Elastyczny czas pracy. Załadunek paszy tylko na stoły buforowe.
– Dawki żywieniowe mieszane i dystrybuowane wiele razy w ciągu dnia.
Łatwe przygotowanie wielu różnych dawek
Optimat – Mobilny
Dokładne ilości pasz treściwych I mineralnych ładowane prosto do wozu paszowego. Proces załadunku kontrolowany jest przez wagę elektroniczną. Wóz napełniany jest kiszonką za pomocą ładowacza czołowego.
Optimat – Centrum żywienia
Dla codziennego przygotowywania dużych ilości TMT. Odpowiednie ilości każdego typu paszy są automatycznie ładowane do stacjonarnego wozu paszowego i w nim mieszane. Pasza jest dystrybuowana do obór wozem paszowym.
Źródło: DeLaval