Auta z kratką – odliczenie całego VAT

Od 1 stycznia 2014 r. można odliczyć pełen VAT od zakupu aut osobowych z kratką, które uzyskają homologację samochodu ciężarowego. Wtedy bowiem wygasła zgoda Brukseli na stosowanie ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów osobowych kupowanych przez firmy oraz VAT na paliwa do takich aut. Wkrótce jednak przepisy mają się znowu zmienić. Ministerstwo Finansów chce, by nastąpiło to jak najszybciej, prawdopodobnie od 1 marca 2014 r.

Zgodnie z projektem, firma będzie mogła odliczyć 50 proc. podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (np. zakupu paliw do napędu, czy też innych wydatków eksploatacyjnych) dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Będzie to dotyczyło samochodów wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych.
Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.
Dziś firma kupująca samochód osobowy może odliczyć 60 proc. VAT-u zawartego w cenie pojazdu, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. W przypadku takich aut nie można odliczać VAT z ceny paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Pełne odliczenie VAT – zarówno w przypadku samochodów, jak i paliwa – dotyczy np. pick up-ów, i pojazdów ciężarowych, specjalnych w których długość skrzyni ładunkowej stanowi rozdzielną część konstrukcji pojazdu. 
Klasyfikacja konstrukcyjna wygląda następująco:
  • VAT-1 pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.
  • VAT-2 pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków.
  • VAT-3 pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków.
  • VAT-4 pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. 
Dokonując zakupu lub zmiany homologacji pojazdu, należy zwrócić uwagę, prócz ceny i profitów płynących z dokonania odliczenia, na późniejszą możliwość odliczania od podatku należnego VAT  zawartego w cenie paliwa. 

Pełne zwolnienie VAT zapewnić może też podpisanie do końca lutego 2014 r. umowy leasingowej na taki samochód. (wrp.pl)