Austria nie chce produktów inżynierii genetycznej

Austria raz jeszcze podkreśliła swoją niechęć do produktów inżynierii genetycznej zakazując importu transgenicznego rzepaku odmiany GT73.


Zakaz ma obowiązywać do końca 2008 r. Według przedstawicieli austriackiego ministerstwa zdrowia, dotychczasowe doświadczenia przeprowadzone nad tą odmianą są niewystarczające – brakuje badań długoterminowych nad alergologicznym i toksycznym działaniem jej białek. Istnieją też obawy przed krzyżowaniem się odmian tradycyjnych z transgenicznymi uprawianymi w sąsiedztwie. Komisja Europejska 31 sierpnia 2005 r. wydała zezwolenie na wykorzystywanie w krajach Unii Europejskiej rzepaku GT73 produkowanego przez Monsanto.


(Agra Europe 2006, nr 2204, s. N/4)
W.M.