Aukcja jałówek w sercu Polski

0
700

Dziś tj. 10 stycznia 2019 roku na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbędzie się pierwsza aukcja jałówek hodowlanych organizowana prze Łódzki Związek Hodowców Bydła we współpracy z ŁODR.

W wyniku porozumienia i współpracy Zarządu Łódzkiego Związku z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu aukcje, jako cykliczna, comiesięczna impreza hodowlana zagoszczą na stałe pod dachem wystawowego ringu w Bratoszewicach, jako ,,Aukcja jałówek w sercu Polski’’, co nawiązuje do tradycji odbywających się tu latem targów – mówi Marek Sarwa, dyrektor ŁODR w Bratoszewicach.

Zmiana lokalizacji wiąże się z decyzją ŁZHB o zaprzestaniu wraz z końcem 2018 roku działalności aukcyjnej w Witoni i Będkowie i przeniesieniu jej do ŁODR w Bratoszewicach, jako centralnego i tradycyjnie związanego z ekspozycjami bydła miejsca w województwie łódzkim.

Przedstawione do sprzedaży jałówki pochodzą z obór prowadzących ocenę wartości użytkowej bydła, urzędowo uznanych za wolne od białaczki, brucelozy i gruźlicy, potwierdzone certyfikatem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Źródło: ŁODR