Audyt żywnościowy programu „Doceń polskie”

Zakończył się XIV audyt żywności biorącej udział w programie „Doceń polskie”. 22 października Loża Ekspertów oceniła wyroby z asortymentu ponad 60 firm i decydowała, które ze zgłoszonych produktów należy wyróżnić godłem „Doceń polskie”.

Audyt był okazją do rozmów o kondycji polskiej branży spożywczej i jakości produktów żywnościowych. Do udziału w XIV audycie produktów żywnościowych, zorganizowanym w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”, zakwalifikowano ponad 150 artykułów. Każdy z nich został indywidualnie sprawdzony przez jury programu, którego członkami są specjaliści z branży spożywczej.

Patronem honorowym programu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Co więcej, przedstawiciel tego resortu jest członkiem Loży Ekspertów oceniającej żywność. Podczas XIV audytu jakość zgłoszonych produktów sprawdzała Magdalena Kołak z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wysoka jakość i polskie pochodzenie warunkami zdobycia godła. – Ocenianymi przez nas czynnikami są smak, wygląd oraz stosunek jakości wyrobu do jego ceny. Za każdy z nich  przyznajemy punkty w skali 1-10, gdzie „10” jest oczywiście oceną najwyższą, zarezerwowaną dla naprawdę wyróżniających się wyrobów – wyjaśnia Katarzyna Salomon, zasiadająca w Loży Ekspertów programu „Doceń polskie”. Członkowie tego pięcioosobowego gremium degustowali każdy produkt, a następnie przyznali mu noty. Ocena, będąca średnią arytmetyczną not pięciu niezależnych ekspertów, ma decydujący wpływ na przyznanie certyfikatu „Doceń polskie”. Żywność musi zdobyć minimum 7,5 pkt., aby otrzymać wyróżnienie.
Sposób oceny wyklucza możliwość nagrodzenia przypadkowego artykułu – certyfikat otrzymują tylko sprawdzone wyroby żywnościowe.

Wspólnym elementem wszystkich produktów ubiegających się o certyfikat jest posiadanie tzw. polskiego akcentu, tj. cechy łączącej wyrób z naszym krajem, takiej jak bazowanie na tradycyjnej recepturze czy rodzimych składnikach lub produkowanie żywności na terenie Polski. Ów aspekt jest podstawowym warunkiem dopuszczającym żywność do udziału w audycie.
Rosnąca jakość polskiej żywności, dostępnej w cenie współmiernej do jej jakości, to dobra wiadomość dla konsumentów. Nie oznacza to jednak, że należy bezkrytycznie przyjmować wszystko, co znajdziemy na sklepowych półkach. Ostateczny wybór zawsze należy do konsumenta, to on rozstrzyga, które artykuły spożywcze znajdą się w jego koszyku, a w konsekwencji – na stole. Grunt, aby decyzja ta była podjęta świadomie.
–  Niestety, nie wszyscy czytają etykiety. Działania podejmowane w ramach programu promocyjnego to odpowiedź na potrzeby konsumentów poszukujących rekomendacji ułatwiającej robienie codziennych zakupów. Znak „Doceń polskie” potwierdza jakość wyrobu, a jednocześnie akcentuje jego pochodzenie. Logotyp programu umieszczony na opakowaniu potwierdza, że wyrób został sprawdzony i jest wart zauważenia. Cieszę się, że za sprawą XIV audytu do grona produktów nagrodzonych przez Lożę Ekspertów dołączą kolejne, to dobra wiadomość dla wytwórców, ale przede wszystkim dla konsumentów – podsumowuje Marek Bielski, organizator programu „Doceń polskie”.

AT za Doceń polskie