Audyt energetyczny w gospodarstwie rolnym

Coroczny wzrost cen energii elektrycznej przyczynia się do wzrostu kosztów produkcji rolnej i kosztów życia na obszarach wiejskich. Dlatego coraz więcej osób prowadzących gospodarstwo rolne decyduje się na wprowadzenie rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej.

Gospodarstwa rolne zużywają energię w dwóch obszarach: na cele bytowe, np. oświetlenie, ogrzanie pomieszczeń mieszkalnych, zasilanie urządzeń RTV i AGD oraz na cele rolnicze, np. ogrzanie chlewni, czy szklarni, zasilenie maszyn rolniczych.
Druga grupa pochłania zdecydowanie więcej energii. Wymaga ona bardziej skomplikowanych działań, jeśli chodzi o wprowadzenie rozwiązań oszczędzających prąd. Nie zmienia to jednak faktu, że gospodarstwo rolne funkcjonuje jako byt jednorodny. Potrzebuje więc spójnej analizy struktury energetycznej, dlatego warto skorzystać z możliwości przeprowadzenia audytu.

Jak wygląda audyt energetyczny?
Sam proces opiera się na kilku etapach, podczas których bada się wiele aspektów struktury energetycznej gospodarstwa rolnego. Analizuje on dokładnie właściwości cieplne budynków i tworzy charakterystykę energetyczną zabudowań, przede wszystkim jednak, bada zużycie energii w gospodarstwie. Na podstawie wyników audytu, ekspert planuje odpowiednie modernizacje i przedstawia konkretne rozwiązania. Jeśli zdecydujemy się na nową ofertę lub dokonanie dodatkowych inwestycji, np. budowę biogazowni, możemy liczyć na symulacje, które pokażą zwrot inwestycji w zakładanym czasie, jak również jej koszt.

– Czas trwania audytu zależy nie tylko od wielkości gospodarstwa, lecz także od stosowanych urządzeń, procesów i założeń przyjętych przez klienta składającego zamówienie na audyt – tłumaczy Marcin Bukacz, ekspert Energii dla Firm.
W pierwszym etapie audytor zapoznaje się z istniejącymi systemami i technologiami energetycznymi. Gromadzi też informacje o ochronie cieplnej budynków, systemie ogrzewania wnętrza budynków i wody, a także systemie chłodzenia. Analizuje system oświetlenia, zużycie paliw w urządzeniach i pojazdach. Następnie  bada zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną.

W drugim etapie przechodzi do oceny funkcjonowania całości i propozycji przebudowy systemu.  Ekspert przygotowuje projekt rozwiązań optymalizujących zużycie energii. Ważne jest uwzględnienie korelacji systemów i wzajemnego oddziaływania różnych urządzeń. Najważniejsza w audycie jest kalkulacja kosztów inwestycji i wykazanie czasu zwrotu – to pokaże, ile dokładnie możemy zaoszczędzić. Po analizie zużycia energii w firmie, audytor opracowuje propozycje inwestycji i ocenę ich opłacalności oraz czas zwrotu kosztów inwestycji.
– Audytor musi posiadać wiedzę na temat wielkości gospodarstwa rolnego, jego profilu wytwórczego oraz informacje o tym, w których obszarach zużywa się najwięcej energii – mówi Marcin Bukacz. – Rozwiązania, które zaproponuje będą różne. Dla jednego gospodarstwa może to być np. nowa niższa oferta na sprzedaż energii i kompensacja mocy biernej, dla innych: pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych i wybudowanie własnej stacji transformatorowej.

Należy też sprawdzić poziom energii biernej, dopasowanie taryfy i mocy umownej, ponieważ te elementy mają bardzo duży wpływ na koszty ponoszone w gospodarstwie rolnym. Audytor przeanalizuje zużycie energii w produkcji rolnej, zwłaszcza na ogrzanie i oświetlenie pomieszczeń, pracę maszyn i urządzeń rolniczych. Dodatkowo, sprawdzi możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii przy przebudowie systemu energetycznego.

Inne źródła energii
Idealnym rozwiązaniem na zwiększenie oszczędności, ale także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w gospodarstwie rolnym jest rozproszenie źródeł energii. Obecnie najczęściej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest biomasa. Dobrym pomysłem może być zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych, zwłaszcza w pomieszczeniach hodowli roślin.

Innym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku większych gospodarstw rolnych, jest budowa biogazowni. Biogaz ma przewagę nad innymi źródłami energii odnawialnej, ponieważ jest uniwersalny – możliwości jego wykorzystania są różne: spalanie w kotłach gazowych do produkcji energii cieplnej, produkcja energii elektrycznej i cieplnej w instalacjach kogeneracyjnych, uzupełnienie sieci gazu ziemnego. Może stanowić również paliwo do pojazdów silnikowych, można go wykorzystać do produkcji metanolu.
Wiele osób nie widzi sensu wdrażania w gospodarstwie lub produkcji rolnej odnawialnych źródeł energii ze względu na ich niską opłacalność i słabszą moc względem energii elektrycznej płynącej z dużych elektrowni. Warto jednak zauważyć, że ceny instalacji wytwarzających energię ekologiczną spadają. Prognozuje się, że w ciągu kilku lat znacznie wzrośnie na terenach wiejskich liczba odbiorców zaspokajających potrzeby energetyczne gospodarstwa właśnie w ten sposób. Dobrze zawczasu pomyśleć o możliwościach zastosowania takich urządzeń we własnym gospodarstwie, ponieważ za jakiś czas może stać się to także źródłem zarobku – niektórzy odbiorcy wkrótce będą mogli sprzedawać nadwyżki energetyczne.

Magdalena Myczko, Energia dla Firm

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności