Atomowy Żarnowiec

W piątek 19 czerwca br.w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, podczas konferencji pt. Przyszłość energetyki jądrowej w Polsce” dyskutowano na temat budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu. Pomorskie jest bowiem najlepiej przygotowane do realizacji takiego przedsięwzięcia. Potwierdziła to Hanna Trojanowska – wiceminister gospodarki, pełnomocnik rządu ds. rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, obecna na konferencji.”

Żarnowiec znajduje się na szczycie rządowej listy planowanych lokalizacji. Ostateczna decyzja zapadnie za 2-3 lata, na razie nie ma uregulowań prawnych, umożliwiających podjęcie takiej decyzji. Atutem rejonu Jeziora Żarnowieckiego jest też fakt, że była już tu budowana elektrownia atomowa i została po niej niezbędna infrastruktura.

Kolejne fakty przemawiające za lokalizacją jednej z kilku planowanych w pasie północnej Polski elektrowni jądrowych, to gotowość gminy Gniewino (na terenie której leży Jezioro Żarnowieckie) do budowy elektrowni atomowej. Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego został też powołany specjalny zespół ds. przygotowania województwa do urzeczywistnienia tej inwestycji, a na Politechnice Gdańskiej już trwa szkolenie kadr z zakresu energetyki jądrowej.