ATLAS GRUNTO-PLAST – nowość na trudne podłoża!

ATLAS GRUNTO-PLAST to uniwersalny super grunt na trudne podłoża. Umożliwia trwałe przyklejanie płytek na betonie, lastryko, lamperiach, starych okładzinach ceramicznych, a nawet na płytach drewnopochodnych (w tym płyty OSB). Jednocześnie można go stosować jako grunt na płyty g-k, tynki gipsowe, cementowe, nieotynkowane ściany z wszelkiego rodzaju cegieł, bloczków, pustaków, na wylewki betonowe i anhydrytowe, a także pod hydroizolacje.

Nowy grunt poprawia przyczepność klejów, hydroizolacji i mas szpachlowych do powierzchni o niskiej nasiąkliwości, do podłoży wyjątkowo gładkich lub pokrytych pozostałościami starych klejów PVC i farb itp. Ogranicza chłonność podłoża, tym samym zapobiegając zbyt intensywnemu oddawaniu do podłoża wody ze świeżo nakładanych klejów, tynków, gładzi itp. Ułatwia nakładanie kolejnej warstwy, ponieważ chropowata powierzchnia redukuje poślizg” nakładanego materiału. Chroni nową warstwę przed niekorzystnym oddziaływaniem podłoża – stanowi chemiczną barierę pomiędzy podłożem a nowo nakładaną warstwą, ograniczając wzajemne oddziaływanie jednej na drugą. Ogranicza też “przebijanie” koloru z podłoża i powstawanie plam na powierzchni warstwy wykończeniowej z gładzi. Chroni podłoża drewniane przed nadmiernym zawilgoceniem, wynikającym z kontaktu z nowo nakładaną mokrą warstwą.

ATLAS GRUNTO-PLAST można stosować zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz, na ścianach i podłogach (w grę wchodzą także podłogi grzewcze). Jest materiałem gotowym do użycia – białą masą, produkowaną na bazie żywic akrylowych i mączek kwarcowych, pakowaną w plastikowe wiaderka. Po uprzednim przemieszaniu, nakłada się go bardzo łatwo, równomiernie rozprowadzając wałkiem malarskim lub pędzlem. Średnio zużywa się 0,3 kg masy na 1 m2.