Asekuracja produkcji rolnej jest konieczna

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej, obserwując gwałtowne zmiany klimatu, a także otrzymując liczne sygnały od rolników o dramatycznej sytuacji na polach, zwrócił się z prośbą do polskiego rządu o wdrożenie odpowiednich mechanizmów asekuracji produkcji rolnej przed zagrażającymi jej negatywnymi zmianami klimatu.

– Od kilku lat możemy zaobserwować postępujące negatywne zmiany w klimacie naszego regionu i kraju. Zatarciu uległy wyraźne granice pomiędzy porami roku. Brak okrywy śnieżnej i odpowiednich spadków temperatur w okresie zimy, a w okresie wiosny brak wystarczającej ilości opadów i stosunkowo niskie temperatury coraz bardziej negatywnie oddziałują na potencjał plonotwórczy naszych upraw. Uszczuplone zasoby wody z okresu zimowego w tym momencie zostały już całkowicie wyczerpane. Niezależnie od rodzaju uprawy i warunków glebowych możemy mówić już o pierwszych objawach suszy, której skutki znacząco odbiją się na wielkości i jakości produkcji rolnej. Konsekwencją tego będzie wzrost cen i kosztów związanych z produkcją rolną we wszystkich jej gałęziach. Dodatkowe osłabienie gospodarki spowodowane pandemią koronawirusa oraz obecne niedobory wody mogą doprowadzić do całkowitego załamania produkcji rolnej w Polsce – mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

– Polska i województwo lubelskie jest coraz mocniej dotknięte postępującym brakiem wody. Obecna sytuacja wymaga podjęcia nadzwyczajnych kroków w kierunku asekuracji naszych upraw. Wdrożone wcześniej uregulowania prawne, dotyczące ubezpieczeń rolnych z dofinansowaniem z budżetu Państwa nie wpłynęły znacząco na zwiększenie udziału ubezpieczonych upraw rolnych, a co za tym idzie systemowego zabezpieczenia produkcji rolniczej w Polsce – dodaje Antoni Skóra, wiceprezes LIR.

 

Dlatego zdaniem lubelskiego samorządu rolniczego, konieczne jest wdrożenie uregulowań prawnych, systemowo traktujących asekurację produkcji rolnej. Według LIR, asekuracja upraw rolniczych powinna być obligatoryjna i obejmująca najpowszechniejsze zagrożenia klimatyczne (np. susza, deszcz nawalny, grad), natomiast wypłata z w/w funduszu powinna pokryć koszty założenia uprawy i prowadzenia jej do momentu wystąpienia szkody. Fundusz powinien mieć charakter pomocy na zachowanie płynności gospodarstwa i utrzymanie produkcji na dotychczasowym poziomie w celu ograniczania destabilizacji sytuacji na rynkach w Polsce.

– Lubelska Izba Rolnicza jako samorząd rolniczy województwa lubelskiego wnosi o: wprowadzenie obligatoryjnego ubezpieczenia wszystkich upraw rolnych; wprowadzenie nowych uregulowań prawnych, które będą systemowo traktować asekurację upraw i produkcję rolną; utworzenie niezależnego funduszu gwarancyjnego prowadzonego przez państwowego operatora ubezpieczeniowego, mającego charakter strategiczny i zapobiegawczy – podsumowuje prezes Jędrejek.

Źródło: LIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności