Arysta z asem w rękawie

Arysta LifeScience rozwija się coraz bardziej. Nie dość, że wprowadziła na rynek nowe produkty, to jeszcze uzyskała od Instytutu Ochrony Roślin w Chinach prawa własności do rewolucyjnych technologii biologicznego zwalczania patogenów roślin.

Arysta LifeScience podpisała umowę licencyjną z chińskim Instytutem Ochrony Roślin (IPP), dzięki której stała się wyłącznym globalnym (z wyjątkiem Chin) dystrybutorem technologii wykorzystujących białka w ochronie roślin przed patogenami, z których jedna już została  pomyślnie skomercjalizowana w Chinach.
 
Od ponad 10 lat Instytut Ochrony Roślin – część Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych (CAAS), prowadzi badania nad selekcją, identyfikacją i opatentowaniem induktorów odporności roślin uzyskanych z patogenów grzybowych. Jedna z tych technologii opiera się na wykorzystaniu białka uzyskanego z grzyba Alternaria tenuissima określonego nazwą PeaT1. W czerwcu 2014 roku zarejestrowano pierwszy biologiczny środek ochrony zawierający białko PeaT1, który w pierwszym roku sprzedaży (nazwa handlowa Atailing) przyniósł dochód przekraczający 10 milionów dolarów.
 
Rejestracja preparatu Atailing obejmuje zwalczanie chorób wirusowych w uprawach warzywniczych i tytoniu. Aktualnie trwają badania nad skutecznością preparatu przeciw chorobom wirusowym i bakteryjnym w szerokiej gamie upraw jednorocznych i wieloletnich.
 
Innym białkiem, do którego Arysta LifeScience wynegocjowała prawa licencyjne, jest białko Hrip1., które, podobnie jak PeaT1, uzyskano z tego samego patogenu (Alternaria tenuissima) i  które również wykazuje potencjał w ochronie roślin przed patogenami. 
 
Technologie te są unikalne w branży i stanowią innowacyjne podejście do zwalczania chorób w uprawach owoców cytrusowych, tytoniu oraz wielu gatunków warzyw – mówi Paula Pinto, globalny szef zarządzania ofertą produktową Arysta LifeScience. Produkty oparte o nowe technologie wykorzystujące białka stanowią doskonałe uzupełnienie naszego rosnącego portfolio. Umowa licencyjna pozwala Arysta LifeScience na wykorzystanie wspomnianych białek do produkcji preparatów o różnych formulacjach, zmodyfikowanym składzie, także jako mieszaniny.
 
Pilotażowa fabryka IPPCAAS, znana pod nazwą Zhongbao jest właścicielem i wyłącznym dostawcą produktu Atailing.          
 
Poza tym, niewątpliwie dużym sukcesem Arysty, firma wprowadziła ostatnio na rynek nowy dwuskładnikowy herbicyd o nazwie Raptor. Preparat przeznaczony jest do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach jabłoniowych. Charakteryzuje się on bardzo szybkim działaniem parzącym na chwasty, widocznym już po 3-5 dniach od zastosowania oraz skutecznym zwalczaniem wierzbownicy gruczołowatej oraz innych chwastów trudno zwalczanych przez glifosat. 
 
Dwa kolejne markowe produkty Arysta LifeScience stosowane popularnie w sadownictwie – Captan 80WG i Dimilin 480 SC uzyskały rozszerzenie rejestracji. Captan 80 WG oprócz jabłoni, gruszy i wiśni będzie można stosować również w uprawie truskawki przeciw szarej pleśni. Dodatkowo preparat ten można stosować przeciw chorobom przechowalniczym jabłek.
 
Rozszerzona rejestracja preparatu  Dimilin 480 SC, poza zwalczaniem owocówki jabłkóweczki, toczyka gruszowiaczka, miodówki gruszowej i owocówki śliwkóweczki, obejmuje teraz także zwalczanie zwójek liściowych i pordzewiacza jabłoniowego.
 
Za: Arysta LifeScience