Artykuły mleczarskie znów podrożały

Po siedmiomiesięcznym okresie spadków krajowych cen zbytu, w lutym 2009 średnia cena netto artykułów mleczarskich objętych badaniem przez Ministerstwo Rolnictwa wzrosła o prawie 2% w relacji miesięcznej, kształtując się jednocześnie na poziomie o około 12% niższym, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na początku lutego spadki odnotowano jedynie w przypadku słodzonego mleka zagęszczonego (o 3,9% w relacji tygodniowej do 794 PLN/100 kg), sera Radamer (o prawie6%) oraz śmietany i śmietanki (o niespełna 2%). Stopniowo drożeją natomiast pozostałe przetwory mleczarskie.
Zmiany w kształtowaniu się cen znajdują swoje odzwierciedlenie w danych o produkcji artykułów mleczarskich. Informacje GUS na temat przetwórstwa w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 osób i więcej wskazują na utrzymujące się trendy wzrostowe w produkcji serów dojrzewających – na przestrzeni całego 2008 r. wzrost o ponad 14% do 281 tys.

dla Wrp.pl Tomasz Kodłubański
foto: WRP