fbpx

ARR informuje

Przesunięty został termin podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania 3.2 “Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 5 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 1080).

Zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia przy „ustalaniu kolejności przyznania pomocy uwzględnia się wszystkie wnioski o przyznanie pomocy, wypełnione we wszystkich wymaganych pozycjach, do których załączono wszystkie wymagane dokumenty, oraz spełniające wymagania wynikające z wezwań Agencji, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2, złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 2” oraz mając na uwadze fakt weryfikacji przez ARR uzupełnień przekazanych przez wnioskodawców, nie jest możliwe ustalenie kolejności przysługiwania pomocy zgodnie z cytowanym przepisem – informuje Łukasz Hołubowski, prezes Agencji Rynku Rolnego.

Według ARR przewidywany termin podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przyznania pomocy to 28.02.2017r.

Źródło: ARR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.