ARiMR zaprasza na szkolenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 6 grudnia w swojej siedzibie przy ulicy Poleczki 33 w Warszawie organizuje szkolenie, podczas którego zaprezentowane zostaną warunki przyznawania pomocy z poddziałania 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności w ramach działania M01 “Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego PROW na lata 2014-2020.

W czasie szkolenia omówione zostaną również zasady prawidłowego wypełniania dokumentów aplikacyjnych takich jak wniosek o przyznanie pomocy, umowa przyznania pomocy czy wniosek o płatność.

– Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty, o których mowa w § 3 i 4 rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania “Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania “Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 929), zamierzające ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach tego działania – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Jak ustaliliśmy zgłoszenia (imię i nazwisko) przyjmowane będą do 30 listopada 2017 r. na adres delegowane@arimr.gov.pl Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegów, zwrotu kosztów dojazdu ani wyżywienia.

Źródło: ARiMR