ARiMR zapowiada rekordowo szybkie wypłaty

Już od 16 października br. ARiMR rozpocznie wypłacanie pieniędzy rolnikom, którzy prowadzą działalność na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania lub na terenach górskich (ONW). Natomiast płatności bezpośrednie Agencja rozpocznie wypłacać zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 grudnia br.

ARiMR dołoży wszelkich starań, aby dopłaty te jeszcze w grudniu otrzymało około 70% rolników, którzy złożyli w tym roku wnioski o takie płatności, a było ich łącznie około 1,4 miliona. O dopłaty ONW ubiega się co roku ponad 700 tys. rolników. W pierwszej kolejności dopłaty, zarówno ONW jak i bezpośrednie, będą otrzymywali rolnicy, których gospodarstwa zostały dotknięte tegorocznymi klęskami żywiołowymi.

Na pomoc w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2009 roku, zwanych potocznie dopłatami bezpośrednimi, ARiMR będzie miała około 3 miliardów euro. Wysokość wsparcia w złotówkach Agencja pozna na początku października, po opublikowaniu kursu z 30 września br., według którego Europejski Bank Centralny będzie przeliczał euro na złotówki. Poziom dopłat bezpośrednich w Polsce za 2009 r. będzie stanowił 90% wysokości dopłat, które otrzymają rolnicy z tzw. starej 15 Unii Europejskiej. W przyszłym roku poziom dopłat we wszystkich państwach Unii będzie identyczny.

Płatności obszarowe przysługują do powierzchni nie mniejszej niż 1 ha gruntów rolnych, utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.

W ramach systemów wsparcia bezpośredniego rolnicy mogą ubiegać się o:

  1. Jednolitą płatność obszarowa (JPO)
  2. Krajowe uzupełniające płatności obszarowe, w tym:
  • płatność do grupy upraw podstawowych (UPO) np. zboża, len włóknisty i oleisty, konopie na włókno,
  • płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika na dany rok,
  • płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok,
  • płatność do powierzchni uprawy roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca).
  1. Oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw – płatność do pomidorów.
  2. Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – truskawek i malin.
  3. Płatność cukrową.
  4. Pomoc do rzepaku.