ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych za 2006 r. N

Do biur powiatowych ARiMR wpłynęło łącznie 1 471 706 wniosków od rolników (w 2005 r. złożono 1 487 143 wnioski). Ostateczny termin składania wniosków o płatności bezpośrednie minął 11 lipca 2006 r.

Wyznaczony przez Unię Europejską na 15 maja 2006 r. termin składania wniosków przez polskich rolników został przesunięty o miesiąc. Decyzja o przedłużeniu okresu składania wniosków była następstwem nieterminowego dostarczenia producentom rolnym spersonalizowanych wniosków i załączników graficznych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.

Po 16 czerwca wnioski przyjmowane były jeszcze do 11 lipca br. W tym okresie złożyło je 3 124 rolników. Jednak zgodnie z przepisami, za nieterminowe złożenie wniosku płatności zostaną im obniżone o 1% za każdy dzień roboczy spóźnienia po czerwcowym terminie składania wniosków.

Ponieważ część wniosków mogła być wysłana w terminie do 11 lipca za pośrednictwem poczty i dotychczas nie została doręczona, dane, którymi obecnie dysponuje ARiMR, nie są ostateczne.

Liczba wniosków przyjętych przez ARiMR w podziale na województwa:

Lp.

Województwo

Wnioski złożone
w okresie
od 15 marca do 11 lipca
(w szt.)

Wnioski złożone
w okresie od 16 marca do 11 lipca
(w szt.)
Stosuje się do nich sankcje
za nieterminowe złożenie

Wnioski złożone bez
załączników graficznych
(w szt.)

1

Dolnośląskie

62 374

149

5 705

2

Kujawsko-pomorskie

69 440

128

4 314

3

Lubelskie

185 478

338

12 102

4

Lubuskie

21 458

63

2 074

5

Łódzkie

133 277

274

18 096

6

Małopolskie

140 911

344

14 108

7

Mazowieckie

222 410

544

33 069

8

Opolskie

30 034

37

3 107

9

Podkarpackie

130 293

260

17 066

10

Podlaskie

84 271

119

9 533

11

Pomorskie

40 419

78

3 665

12

Śląskie

55 658

142

6 259

13

Świętokrzyskie

95 713

222

12 120

14

Warmińsko-mazurskie

44 153

125

5 340

15

Wielkopolskie

125 747

180

12 868

16

Zachodniopomorskie

30 070

121

3 264

Rolnicy nie złożyli jeszcze załączników graficznych do 162 690 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. ARiMR przypomina o konieczności dostarczenia do biur powiatowych wypełnionych załączników. Rolnicy, którzy nie dostarczyli załączników, będą wezwani do biur powiatowych Agencji. Uzupełnienie złożonego wcześniej wniosku o załącznik graficzny nie spowoduje nałożenia sankcji lub odmowy przyznania płatności. Natomiast brak załącznika skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Rzecznik Prasowy
Iwona Musiał