ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków na modernizację gospodarstw

Rolnicy, którzy chcą modernizować swoje gospodarstwa, złożyli w sumie ponad 18 tys. wniosków na kwotę blisko 2,4 mld zł. We wszystkich Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończono przyjmowanie wniosków na działanie “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW na lata 2007-2013. – informuje w specjalnym komunikacie Leszek Droździel, prezes ARiMR. N

Przyjmowanie wniosków na to działanie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 9 listopada 2007 r. Do wykorzystania przeznaczono kwotę ponad 1,36 mld zł, która została podzielona na wojewódzkie koperty finansowe.

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 193, poz. 1397), informuję, że zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o pomoc finansową w roku 2007 w ramach ww. działania osiągnęło do dnia 13 grudnia 2007 r. w podziale na województwa:

Lp.

OddziałRegionalny

Wysokośćlimitu środków

Liczbazłożonych wniosków

Kwotawnioskowana

1

Dolnośląski

59213753,89zł

549

94024 777,07 zł

2

Kujawsko- pomorski

104951275,94zł

1 336

173813 998,44 zł

3

Lubelski

153547391,93zł

1 965

186348 523,80 zł

4

Lubuski

25999601,56 zł

486

90774 148,91 zł

5

Łódzki

122511216,12zł

1 562

151647 237,43 zł

6

Małopolski

50229599,33zł

745

62523 572,08 zł

7

Mazowiecki

227734740,54zł

2 745

322591 555,42 zł

8

Opolski

37025 612,18 zł

438

65120 436,81 zł

9

Podkarpacki

42198 306,89zł

515

52289 828,15 zł

10

Podlaski

107401500,94zł

1 528

218179 989,34 zł

11

Pomorski

56355 159,94zł

745

120546 786,11 zł

12

Śląski

33894 769,76zł

318

42458 056,33 zł

13

Świętokrzyski

58941 509,19zł

1 106

82822 682,03 zł

14

Warmińsko- mazurski

64930 945,56zł

797

130100 945,27 zł

15

Wielkopolski

173557557,11zł

2 787

423096 995,30 zł

16

Zachodniopomorski

42742 803,86zł

712

143386 933,47 zł

x

RazemDziałanie

1361235744,74zł

18334

2359 726 465,96 zł

Najszybciej, 10 listopada 2007 r. przyjmowanie wniosków zakończone zostało w ośmiu województwach: Dolnośląskim, Kujawsko – pomorskim, Lubuskim, Opolskim, Pomorskim, Warmińsko – mazurskim, Wielkopolskim, Zachodniopomorskim. W ciągu tych dwóch dni Oddziały Regionalne w całej Polsce przyjęły 14 600 wniosków, co stanowiło niemal 80% wszystkich wniosków złożonych przez rolników do końca naboru. Najdłużej wnioski przyjmował Lubelski Oddział Regionalny – do 13 grudnia 2007 r. i Małopolski Oddział Regionalny do – 28 listopada 2007 r.

źródło: ARiMR
opr. MS
Wrp.pl

N”