ARiMR wypłaciła zaliczki; czas na płatności końcowe

Od 17 października do 30 listopada  ARiMR wypłacała  zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. Na konta bankowe ok. 1,34 mln rolników przekazano 9,66 mld zł.  Od 1 grudnia wypłacane będą płatności końcowe za 2016 rok.

Od 17 października ARiMR wypłaca również dopłaty ONW – 599,7 mln zł oraz rolnośrodowiskowe – 77,3 mln zł. Łącznie do rolników trafiło już więc ok. 10,3 mld zł.

Maksymalna łączna kwota na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2016 rok wynosi 14,81 mld.

– Terminowa wypłata dopłat bezpośrednich stabilizuje sytuację w rolnictwie, stabilizuje ceny na rynku. Te pieniądze są niezbędne polskim rolnikom, ale także zasilają polską gospodarkę – podkreśla prezes ARiMR Daniel Obajtek.

Uruchomienie wypłaty zaliczek miało na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny.

Po raz pierwszy ARiMR wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc. kwoty dopłat. Z kwoty 9,66 mld zł wypłaconych łącznie w ramach zaliczek, ponad 3 mld zł trafiły do rolników już w październiku. Wypłata zaliczek jest dla rolników znaczącym wsparciem ich dochodów w okresie jesienno-zimowym, w którym zazwyczaj zaopatrują swoje gospodarstwa w nawozy, środki ochrony roślin i zakupują sprzęt rolniczy, gdyż są one relatywnie tańsze.

Jak podkreśla Agencja, sprawna wypłata zaliczek została zrealizowana dzięki przygotowaniu i uruchomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem systemów informatycznych i księgowych.

Źródło: ARiMR