ARiMR: wnioski o dopłaty nie wymagają potwierdzenia w formie papierowej

W związku z licznymi pytaniami od rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśnia, że w kampanii 2018 roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich  można było składać do dziś tj. 15 czerwca wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

– Rolnicy, którzy nie zdążą zrobić tego w tym terminie, muszą liczyć się z tym, że należne im płatności będą pomniejszone o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin na złożenie wniosków upływa 10 lipca. Wnioski czy też zmiany do wniosków, złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. – informuje ARiMR.

Jednocześnie ARiMR podkreśla, że wnioski złożone przez aplikację  eWniosekPlus nie wymagają potwierdzenia w postaci złożenia wniosku w formie papierowej w biurach powiatowych Agencji. Informacje o takim obowiązku w ostatnich dniach były przekazywane m.in. w formie wiadomości sms do części rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadcza, że nie jest autorem tych informacji i nie bierze odpowiedzialności za treści przekazywane w tym zakresie (umieszczone w smsach, pismach itp.), które pochodzą z innych źródeł niż ARiMR.

Źródło: ARiMR