ARiMR przygotowana do kampanii wypłat dopłat bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest przygotowana do tegorocznej kampanii wypłat dopłat bezpośrednich. Rozpoczęła już naliczanie płatności oraz wydawanie decyzji administracyjnych. Na konta blisko 1,472 mln rolników trafi ponad 7,8 mld zł. N

W pierwszej kolejności decyzje w sprawie przyznania płatności otrzymają producenci rolni, którzy złożyli wnioski w powiatach objętych klęską suszy. W całym kraju klęskę taką stwierdzono w 273 powiatach.
Stawki płatności bezpośrednich do gruntów rolnych za 2006 r. wynoszą:
– Jednolita Płatność Obszarowa – 276,28 zł/ha
– Uzupełniające Płatności Obszarowe – inne rośliny – 313,45 zł/ha
– Uzupełniające Płatności Obszarowe do powierzchni uprawy chmielu – 962,75 zł/ha
Obowiązujący w 2006 r. kurs wymiany euro wynosi 3,9713 zł.
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, płatności bezpośrednie są przyznawane po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych kontroli. Ich wypłaty na rachunki bankowe rozpoczną się 1 grudnia 2006 r.

Iwona Musiał – Rzecznik Prasowy

N