ARiMR prowadzi szkolenia dotyczące płatności bezpośrednich

Do rolników trafiło już 300 tysięcy wniosków spersonalizowanych o przyznanie płatności bezpośrednich. Są one wysyłane od 17 stycznia 2008 roku. Jak każdego roku od 15 marca rolnicy będą mogli je składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i ubiegać się o płatności bezpośrednie za 2008 r. W związku ze zmianami przepisów wspólnotowych w zakresie przyznawania płatności bezpośrednich ARiMR rozpoczęła szkolenia dla ODR, Izb Rolniczych i rolników. Rozpoczynają się one od dziś i potrwają do końca lutego.

Informacje o szkoleniach rolnicy mogą uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Zmieniły się przepisy wspólnotowe w zakresie definicji działki rolnej. Rolnicy będą mogli otrzymać płatności do powierzchni gruntów rolnych mniejszych niż 10 arów (0,1ha). Dotychczasowe zasady uniemożliwiały włączenie pól o tak małej powierzchni do płatności bezpośrednich. Tak jak w roku ubiegłym rolnicy będą mogli grupować uprawy, do których przysługuje ten sam rodzaj płatności.

Podstawową grupę upraw stanowi powierzchnia kwalifikująca się do jednolitej płatności obszarowej (JPO). Do powierzchni działki rolnej kwalifikującej się do płatności JPO rolnik będzie mógł wliczyć przylegające do siebie powierzchnie mniejsze niż 0,1 ha, np., oczka wodne do 100 m2, rowy, ogródki przydomowe. Jednak nie oznacza to, że płatności bezpośrednie przysługują oddzielnie do rowów i oczek wodnych. Następnie na działce rolnej, czyli powierzchni zadeklarowanej do jednolitej płatności obszarowej, należy zadeklarować powierzchnię upraw, które kwalifikują się do przyznania uzupełniających płatności lub do upraw roślin energetycznych, lub płatności do owoców miękkich.

W dniu 21 stycznia br. Rada UE przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym płatności bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi, który posiada grunty rolne na dzień 31 maja roku, w którym został złożony wniosek. Do gruntów sprzedanych przed 31 maja płatności przysługują nabywcy.

Natomiast, gdy przeniesienie nastąpi po 31 maja to płatności przysługiwać będą przekazującemu a nie tak jak dotychczas rolnikowi, który przejął te grunty.
Od 2008 r. dodano nowe wymagania dotyczące dobrej kultury rolnej. Pszenica, żyto, owies i jęczmień mogą być uprawiane na tej samej powierzchni nie dłużej niż przez 3 lata.

opr. MS
źródło: ARiMR