ARiMR od grudnia zacznie wypłacać płatności obszarowe

Od 3 grudnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie wypłacanie rolnikom płatności bezpośrednich za 2007 r. Wnioski o takie płatności złożyło blisko 1,5 mln rolników. Zgodnie z przepisami, płatności wypłaca się od grudnia do końca czerwca następnego roku. N

ARiMR obsługuje najwięcej rolników
ARiMR obsługuje rocznie zdecydowanie najwięcej rolników spośród agencji płatniczych w całej UE. Agencje płatnicze w krajach starej piętnastki UE” przyjmują rocznie od rolników 3 mln wniosków o płatności do gruntów (tylko ARiMR przyjmuje takich wniosków 1,5 mln). W sumie w całej UE rolnicy składają niewiele pond 5 mln takich wniosków. Z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie mogą równać się nawet agencje płatnicze z takich krajów jak Niemcy, Francja czy Włochy, gdzie rocznie rolnicy składają odpowiednio 380 tys., blisko 400 tys. i 660 tys. wniosków. W Polsce płatnościami bezpośrednimi objętych jest ponad 14 mln hektarów. Powierzchnia gruntów rolnych, do której są wypłacane dopłaty u nas stanowi ok. 10% wszystkich gruntów rolnych UE.

Stawki płatności za 2007 r.
Komisja Europejska opublikowała kurs wymiany euro do złotego dla płatności do gruntów rolnych za 2007 r, 1 euro = 3,7730 PLN. Powyższe zawiadomienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2007/C 229/03). Jest to kurs wymiany podawany przez Europejski Bank Centralny. Na podstawie tego kursu płatności obszarowe określone w euro/ha zostaną przeliczone na złotówki.
Jeszcze w październiku tak obliczone stawki płatności do gruntów rolnych zostaną opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Według prognoz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wzrasta jednolita płatność obszarowa, która będzie wynosiła 301 zł/ha. Przyznawana po raz pierwszy w tym roku płatność zwierzęca to ok. 438 zł/ha, natomiast uzupełniająca płatność do upraw podstawowych (zboża, rośliny oleiste) wyniesie 294 zł/ha. Z kolei naliczana na unijnych zasadach płatność do upraw roślin energetycznych wyniesie max. 169 zł (stawka ta będzie obowiązywała, jeżeli nie zostanie przekroczona maksymalna powierzchnia upraw roślin energetycznych określona dla całej UE na poziomie 2 mln ha). Ponadto rolnicy uprawiający rzepak na cele energetyczne, mogą otrzymać (jeśli przedstawili wymagane dokumenty, potwierdzające że rzepak został przeznaczony na bioestry) 176 zł/ha pomocy ze środków krajowych o charakterze de minimis. Do powierzchni uprawy chmielu płatność historyczna (przysługująca do powierzchni uprawy chmielu, do której została przyznana płatność w roku 2006) wyniesie 526 zł/ha, zaś płatność związana z produkcją (przysługująca do faktycznej powierzchni uprawy) – 452 zł/ha.
Przewiduje się, że za 2007 r. w ramach płatności do gruntów rolnych ARiMR wypłaci rolnikom 8,8 mld zł, w tym 4,8 mld zł ze środków wspólnotowych, 4 mld zł z budżetu krajowego. Płatności za 2007 r. będą wyższe o 0,5 mld zł w porównaniu do ubiegłego roku.

źródło:ARiMR
opr. MS, Wrp.pl