ARiMR nie przygotowana do wdrożenia PROW 2007-13

W resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie ministra W. Mojzesowicza z kierownictwem ARiMR.Omawiano stan przygotowań Agencji do wypłat płatności bezpośrednich oraz zaawansowanie prac nad wdrożeniem PROW 2007-2013. Dyrektorzy i kierownicy wskazywali na wady N

Minister Wojciech Mojzesowicz zaprosił do ministerstwa, członków Kierownictwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz dyrektorów oddziałów terenowych i kierowników biur powiatowych. W spotkaniu uczestniczył również sekretarz stanu Henryk Kowalczyk.

Omawiano stan przygotowań Agencji do wypłat płatności bezpośrednich oraz zaawansowanie prac nad wdrożeniem PROW 2007-2013. Dyrektorzy i kierownicy wskazywali na wady w funkcjonowaniu systemu informatycznego oraz brak niektórych uregulowań prawnych i organizacyjnych.

Na zakończenie spotkania minister Wojciech Mojzesowicz stwierdził, że opóźnienia są duże i w związku z tym istnieje konieczność przygotowania przez ARiMR dokumentu będącego bilansem otwarcia. ” Bilans powinien zawierać wszystkie informacje dotyczące zaniechań i zaniedbań występujących w Agencji oraz we współpracujących z nią departamentach ministerstwa” – podkreślił minister.

W związku z zaistniałą sytuacją minister W. Mojzesowicz upoważnił sekretarza stanu Henryka Kowalczyka oraz prezesa ARiMR Leszka Droździela do przedstawienia informacji o powstałych w Agencji opóźnieniach oraz wynikających z nich problemach na konferencji prasowej. Zdecydowano, że konferencja prasowa odbędzie się 8 bm. w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi.

opr. MS, wrp.pl
źródło: MRiRW