ARiMR ma pieniądze na dopłaty do kredytów

Banki współpracujące z ARiMR będą mogły wydać 1,2 miliarda złotych na preferencyjnie oprocentowane kredyty inwestycyjne dla rolników. To bardzo dobra informacja dla wszystkich, którzy chcą inwestować w rozwój swoich gospodarstw. Kredyty inwestycyjne, do oprocentowania których dopłaca ARiMR cieszą się wśród rolników bardzo dużym zainteresowaniem. Pieniądze, które banki miały na ten cel w pierwszym kwartale 2012 r. szybko się wyczerpały, tak dużo było chętnych, więc ARiMR podjęła starania, by zwiększyć pulę środków i to się udało. Akcja kredytowa rozpocznie się na początku przyszłego tygodnia.

Kredyty inwestycyjne z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania cieszą się wśród rolników bardzo dużą popularnością. Ich atrakcyjność polega na tym, że znaczną część należnego bankom oprocentowania płaci za rolnika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – producent rolny płaci w większości przypadków jedynie 2%, a w przypadku linii kredytowej nIP jest to 3,8%. Wszystkich inwestycyjnych linii kredytowych jest 10.

Kredytów z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania udzielają następujące banki: SGB Bank S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. a także zrzeszone w nich Banki Spółdzielcze, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank BPH S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A. i Bank PEKAO S.A.

Alternatywą dla kredytów inwestycyjnych, do oprocentowania których dopłaca ARiMR jest linia kredytowa CSK czyli taka, w której zamiast dopłacać do oprocentowania Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu. Także te kredyty cieszą się wśród rolników wielkim zainteresowaniem. W pierwszym kwartale 2012 r. ARiMR przeznaczyła na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału milion złotych i kwota ta została bardzo szybko rozdysponowana, a dla wielu zainteresowanych pieniędzy nie starczyło. Dlatego ARiMR podjęła działania, aby także dla tej linii kredytowej uzyskać dodatkowe środki i to się także udało.

Na początku przyszłego tygodnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi dodatkowe 5 milionów złotych na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału. Pozwoli to rolnikom planującym inwestycje w swoich gospodarstwach, na ubieganie się w bankach współpracujących z ARiMR o przyznanie takich kredytów.

W przypadku kredytów CSK Agencja może zapłacić za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, z tym że nie może to być więcej niż 35% otrzymanego kredytu. Tak obliczone wsparcie wypłacane jest w dwóch etapach: pierwszy – 75% kwoty pomocy rolnik otrzymuje po zrealizowaniu inwestycji, drugą – 25% dostaje na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kredytu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże bankom limit akcji kredytowej za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej. To rozwiązanie pozwoli na przyspieszenie rozpoczęcia akcji kredytowej i sprawniejsze jej prowadzenie.

O kredyt z linii CSK rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. i Banku PEKAO S.A.
DKS