ARiMR czeka na wnioski

Już tylko do 17 maja można składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. ARiMR spodziewa się, że do biur powiatowych wpłynie jeszcze ponad milion takich wniosków. Rolnicy mogą co prawda składać wnioski po upływie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 11 czerwca 2010 r., ale w takich przypadkach należna im płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Rolnicy występujący w 2010 r. o przyznanie płatności bezpośrednich, wypełniając jeden formularz wniosku mogą jednocześnie ubiegać się o pomoc finansową z tytułu dopłat obszarowych, wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności na realizację przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawę dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013). Wprowadzenie jednego formularza wniosku dla 12 różnych rodzajów płatności jest ułatwieniem dla rolników, którzy nie muszą teraz wielokrotnie podawać tych samych danych i występować do Agencji z osobnymi wnioskami o przyznanie różnych dopłat.

Zasady przyznawania płatności, formularze wniosków oraz załączników do wniosku są dostępne na stronie internetowej ARiMR oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji. Wniosek można wypełnić także w formie elektronicznej, który jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR. Tak wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i wysłać do biura powiatowego Agencji.

Z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w 2010 r. polscy rolnicy będą mogli otrzymać do 3,25 mld euro. Dodatkowo z tytułu pomocy na wspieranie gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) zostanie przeznaczona kwota ok. 1,35 mld zł.

Szacowane maksymalne stawki płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok 2010 przedstawiają się następująco:

– jednolita płatność obszarowa (JPO) – 141,06 euro/ha
– uzupełniająca płatność podstawowa – do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 82,46 euro/ha

– płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 336,05 euro/ha
– płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 110,18 euro/ha
– oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) -ok. 39,44 euro/tonę
– przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 400 euro/ha
– płatność cukrowa – ok. 12,59 euro/tonę
– płatność do krów – 142,5 euro/sztukę
– płatność do owiec – 30 euro/sztukę
– specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 60 euro/ha.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności