ARiMR czeka na wnioski od rolników

0
2033
W Wielkopolsce, 30.07.2018 r.; fot. A. Andrzejewska

Od 14 do 28 września w biurach powiatowych ARiMR rolnicy, w gospodarstwach których straty z powodu suszy lub powodzi wyniosły co najmniej 70 proc., mogą składać wnioski i o wsparcie finansowe. 

 – Stawka pomocy dla poszkodowanego rolnika wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc rolnik musi dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały – informuje  ARiMR.

Formularz wniosku będzie dostępny od 14 września na stronie internetowej Agencji – www.arimr gov.pl, w zakładce „Susza – pomoc klęskowa”.

Pomoc otrzymają także rolnicy, w których gospodarstwach tegoroczna susza lub powódź spowodowały straty w uprawach między 30 a 70 proc. Dla tych rolników, jak zaznacza ARiMR, termin składania wniosków oraz stawka pomocy zostaną ogłoszone po zakończeniu szacowania szkód w ich gospodarstwach przez komisje powołane przez wojewodów.

Źródło: ARiMR