Aplikacja mobilna ARiMR

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowali aplikację mobilna na smartfony za pomocą której rolnik będzie miał możliwość wysyłania do ARiMR zdjęć swoich gruntów i dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o dopłaty.

Zdaniem ARiMR wpłynie to na zmniejszenie liczby przeprowadzanych kontroli w terenie. Aplikacja wskaże rolnikowi np., z którego miejsca na polu powinien zrobić fotografie potrzebne pracownikom ARiMR do weryfikacji wniosku. Określi również potrzebną liczbę zdjęć. Wysyłanie dokumentów za pomocą aplikacji, skróci też czas weryfikacji wniosków.

– Musimy wejść w proces cyfryzacji, przeobrazić się tak, żeby odchodzić od papierów.
W tym roku będziemy podejmować działania, które zmienią oblicze Agencji. Strategia 4.0, zaczęła się wprowadzeniem eWnioskuPlus, dzięki temu weryfikacja wniosków znacznie przyspieszyła – mówi Tomasz Nowakowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: ARiMR

Opracował: Krzesimir Drozd