Aplikacja e-wniosek do poprawki

Uruchomiona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aplikacja e – wniosek, za pośrednictwem której rolnicy mogli wersji elektronicznej składać wnioski o dopłaty bezpośrednie  często nie działa poprawnie uniemożliwiając beneficjentom skorzystanie z tej formy aplikowania o dopłaty.

W ocenie rolników procedura składania elektronicznych wniosków o dopłaty bezpośrednie za pomocą aplikacji e-wniosek jest skomplikowana i czasochłonna. Występuje także wiele błędów, których nie można skorygować w aplikacji. Ponadto, zdarzają się problemy z logowaniem, zatwierdzaniem i częstym wylogowywaniem z systemu.

Dlatego samorząd rolniczy wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o modyfikacje aplikacji e-wniosek . Konieczne jest zdaniem izb jej uproszczenie  i jej większa przejrzystość dla rolników, zwłaszcza w kontekście obowiązku nałożonego przez KE na państwa członkowskie dotyczącego systematycznego wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku, który w 2018 r. powinien wynieść 100% (tzn. obszar zatwierdzony dla wszystkich beneficjentów).

Źródło: KRIR