Apel WIR w sprawie przymrozków

Prezentujemy pismo Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystosowane do ministra rolnictwa, w sprawie podjęcia działań pomocowych przez rząd skierowanych do producentów rolnych, którzy dotkliwie odczuli skutki majowych przymrozków.

Sz.P.
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Warszawa

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej z głębokim zaniepokojeniem przyjmuje informacje o poważnych stratach będących skutkiem przymrozków, jakie nawiedziły nasz region w pierwszych dniach maja br. Szczególnie poszkodowany jest sektor sadowniczy, skoncentrowany przede wszystkim w powiatach pilskim, średzkim, wrzesińskim i poznańskim. Dotkliwe straty ponieśli także producenci warzyw i rolnicy uprawiający ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, czy kukurydzę. Straty odnotowane w produkcji rolnej niewątpliwie skutkować będą także poważnymi problemami związanymi z brakiem surowca dla przedsiębiorstw sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego.
W trosce o byt rodzin dotkniętych klęską rolników, wnosimy o niezwłoczne podjęcie działań dających poszkodowanym nie tylko szansę na wznowienie produkcji w kolejnym sezonie wegetacyjnym, ale także możliwość egzystencji do czasu uzyskania wystarczających dochodów.
Wobec powyższego wnioskujemy o uwzględnienie wśród działań pomocowych następujących rozwiązań:
Bezzwrotna pomoc socjalna umożliwiająca przetrwanie do nowych zbiorów
Pomoc w stworzeniu tymczasowych miejsc pracy dla członków rodzin oraz pracowników zatrudnianych w poszkodowanych gospodarstwach i w przedsiębiorstwach zajmujących się składowaniem, sortowaniem, magazynowaniem i przygotowaniem owoców do handlu
Uruchomienie działania PROW Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych …”
Umorzenia należności z tytułu podatku rolnego i zawieszenie składek KRUS
Umorzenia składek ZUS dla podmiotów zatrudniających pracowników w sektorach produkcyjnym i przetwórczym
Uruchomienie preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji
Prolongaty i inne preferencje przy spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów na cele produkcyjne”
Stworzenie programów pomocowych dla podmiotów zajmujących się składowaniem, sortowaniem, magazynowaniem i przygotowaniem do handlu owoców i warzyw.

Liczymy na zrozumienie powagi sytuacji, w jakiej znaleźli się wielkopolscy rolnicy i przyjęcie rozwiązań dających im szansę na dotrwanie do nowych zbiorów.

Z poważaniem
Piotr Walkowski
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

“””

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności