fbpx
Strona głównaWiadomościIzby rolniczeApel Wielopolskiej Izby Rolniczej

Apel Wielopolskiej Izby Rolniczej

Wyrażając głębokie zaniepokojenie i troskę o los wielu wielkopolskich gospodarstw rolnych, Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z przedstawicielami instytucji i organizacji branżowych- Regionalnymi Związkami Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność”, Wielkopolskim Związkiem Zawodowym Rolnictwa Samoobrona, Krajową Federacją Producentów Zbóż zwróciła się do Ministra Marka Sawickiego z wnioskiem o natychmiastowe podjęcie działań, mających na celu poprawę sytuacji na rynku zbóż.”

Sytuacja na rynku zbożowym w bieżącym roku jest tragiczna. Wysoka produkcja zbóż zarówno w kraju, jak i państwach ościennych, wywiera presję na spadek cen. Zakłady przetwórcze w obliczu tak dużej podaży i zgromadzonych zapasów obniżają ceny skupu.
Szczególnie zła jest sytuacja małych i średnich gospodarstw, które nie posiadają wystarczającej bazy przechowalniczej oraz środków finansowych koniecznych na pokrycie zaległych oraz bieżących zobowiązań. Wymusza to konieczność sprzedaży zboża po niekorzystnych cenach, które nie pokrywają kosztów produkcji nawet przy wysokich plonach.

Na trudną sytuację finansową producentów rolnych wpłynęły również złe warunki pogodowe, jakie miały miejsce w Wielkopolsce, które spowodowały lokalnie duże straty w uprawach.

Produkcja zbóż jest podstawowym źródłem przychodu wielu rolników. Brak działań stabilizujących katastrofalną sytuację na tym rynku grozi zachwianiem podstaw ekonomicznych nie tylko wielu gospodarstw, ale także całego sektora związanego z rolnictwem. Wynika stąd jasno, że pomoc państwa w zakresie unormowania sytuacji jest nieodzowna.

Wobec zaistniałej sytuacji WIR apeluje o podjęcie natychmiastowych i zdecydowanych działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji na rynku zbóż, w celu wyeliminowania niekorzystnych zachowań oraz wprowadzenie rozwiązań prawnych, które w sposób trwały dawałyby poczucie stabilności produkcji rolnej i zapewniały godziwy dochód:
– dostosować dopłaty wyrównawcze do poziomu dopłat krajów starej UE,
– zwrócić uwagę na znaczne zróżnicowanie cen skupu zboża przez niektóre podmioty skupowe,
– w trybie pilnym wyegzekwować przyspieszenie terminu uruchomienia skupu interwencyjnego zbóż,
– zapewnić właściwy parytet dochodowy rolnika w przypadku takich sytuacji jak w tym roku, poprzez włączenie rolników w możliwość korzystania ze środków pomocowych poprzez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
– cena żyta do naliczania podatku rolnego winna być ustalana przez GUS na podstawie ceny z trzeciego kwartału,
– zintensyfikować i natychmiast uruchomić produkcję biopaliw z komponentów wytwarzanych z roślin uzyskanych z pól producentów rolnych z UE,
– wstrzymać import zbóż spoza UE,
– nasilić działania mające na celu powstanie portu wraz z infrastrukturą umożliwiającą załadunek i rozładunek dużych statków przewożących zboża,
– udostępnić magazyny Elewarru organizacjom rolniczym z regionu po rzeczywistych kosztach przyjęcia i wydawania zboża bez kosztów magazynowania. Magazyny te są wykorzystane w minimalnym stopniu.

Wielkopolska Izba Rolnicza tworzy czarną listę podmiotów skupowych, które wykorzystują sytuację na rynku zbóż dla działań spekulacyjnych dyktując ceny, które nieprzyzwoicie odstają od cen występujących na rynku europejskim. Wiele z tych podmiotów w przeszłości korzystało ze środków europejskich, jak i budżetowych na restrukturyzację i poprawę konkurencyjności.

Uważamy, że w przyszłości firmy te powinny być pozbawione jakiejkolwiek możliwości pomocy na warunkach preferencyjnych z dopłatami z budżetu Państwa lub Funduszy Europejskich.

Wyrażamy nadzieję, że podjęte działania pomogą wielkopolskim rolnikom i wpłyną na znaczne złagodzenie panujących niepokojów wśród społeczności rolniczej.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.