Apel rolniczej ,,Solidarności’’

Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” ponownie apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne podjęcie działań w związku z dramatyczną sytuacją ekonomiczną producentów na rynku trzody chlewnej oraz o podjęcie dalszych skutecznych akcji w walce z ASF, a także kroków zapobiegających importowi wątpliwej jakości surowca z zagranicy.

– Brak podjęcia skutecznych działań grozi bankructwem wielu gospodarstw rolnych powodując tym samym utratę samowystarczalności żywnościowej i skazuje Polskę, jako kraj będący jednym z europejskich liderów produkcji wieprzowiny, jedynie na import – mówi Teresa Hałas, przewodnicząca NSZZ RI ,,Solidarność’’.

Zdaniem działaczy rolniczej ,,Solidarności’’ dalszy spadek opłacalności produkcji trzody chlewnej spowoduje także destabilizację innych rynków rolnych, przede wszystkim załamanie rynku zbóż.

Związkowcy zapowiadają, że w przypadku braku odpowiedzi na ich postulaty będą musieli rozważyć podjęcie dalszych działań statutowych.

Źródło: NSZZRI ,,Solidarnośc’’