Apel prezesa KRUS w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, pamiętajcie, że bezpieczeństwo dziecizależy głównie od Państwa odpowiedzialności – zaapelował w specjalnym liście do rolników prezes KRUS, Roman Kwaśnicki (na zdjęciu).

Apel Prezesa KRUS Romana Kwaśnickiego o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych ma szczególnie na uwadze zwiększenie troski dorosłych o ochronę zdrowia i życia dzieci i młodzieży szkolnej. “Angażujac dziecko do pomocy, trzeba pamiętać, że nie jest ono w stanie wykonać wielu czynnosci z braku dostatecznych sił, wyobraźni i doświadczenia. Nie potrafi dostrzec grożącego mu niebezpieczenstwa, a w sytuacji realnego zagrożenia nie umie podjąć własciwej decyzji. Ponadto, organizm dziecka jest szczególnie wrażliwy na szkodliwe dla zdrowia czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne” – czytamy we fragmencie listu.

opr. MS, Wrp.pl

Cały list dostępny na stronie: www.krus.gov.pl