Apel: Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę i dotrwać do wiosny!

Tegoroczna zima jest wyjątkowo ostra. Na polach i w lasach zalega bardzo twarda i gruba pokrywa śnieżna, która uniemożliwia zdobywanie pożywienia przede wszystkim małym zwierzętom: zającom, kuropatwom, bażantom i młodym dzikom. Próbując dotrzeć do pożywienia ranią sobie kopyta. Rozpoczyna się właśnie okres godowy zajęcy a dziki wydają na świat młode.

Niskie temperatury i niedostatek pokarmu wpływają niekorzystnie na kondycję zwierząt i mogą spowodować duży ubytek w populacji. Od kilkunastu lat występuje wyjątkowo niski stan zwierzyny drobnej – zajęcy, bażantów i kuropatw. Uratowanie każdej sztuki jest w tej sytuacji bardzo ważne. Od późnej jesieni wolno żyjące zwierzęta dokarmiają leśnicy i myśliwi. Wobec trudnych warunków pogodowych: długo utrzymujących się mrozów i silnych opadów śniegu,istnieje potrzeba dokarmiania zwierzyny wolno żyjącej na naszych polach i w lasach na szeroką skalę. Potrzebę tę potwierdzają informacje przyrodników i myśliwych z terenu województwa.

Apelujemy zatem do mieszkańców terenów wiejskich i miłośników przyrody o podjęcie systematycznych i długotrwałych działań, zmierzających do ułatwienia zdobywania pożywienia głównie zwierzynie drobnej, to jest zającom, bażantom, kuropatwom i dzikim królikom oraz sarnom.

Pomóc zwierzętom można poprzez:
– dokarmianie naturalne, czyli tam, gdzie tylko jest to możliwe, odśnieżanie wszelkiego rodzaju wrzosowisk i upraw ozimych (wystarczy plac o powierzchni 10×10 m2),
– wykładanie karmy w miejscach bytowania stad sarny, skupisk zajęcy a w szczególności w pobliżu miejsc bytowania dzików z młodymi,
– rozkładanie małych wiązek siana dla zajęcy na niskich krzewach lub przy drogach polnych, zającom należy też wywozić gałęzie, szczególnie z drzew jabłoni. Dotyczy to szczególnie dużych obszarów pól, na których brak drzew i krzewów,
– wykładanie karmy soczystej (marchew, jabłka, kapusta itp.), szczególnie polecanej dla zwierząt w tym okresie. Jednorazowo należy wywozić mniejsze ilości karmy, które trzeba zabezpieczyć przed zmarznięciem, na przykład poprzez przykrycie jej plewami,
– dokarmianie zwierzyny płowej możliwie najlepszej jakości sianem solonym, szczególnie sianem z lucerny i koniczyny,
– ptaki w miastach można dokarmiać specjalną karmą dostępną w sklepach zoologicznych złożoną z nasion roślin oleistych, lub nasionami dyni, słonecznika, orzechami, nie należy rzucać ptactwu kawałków chleba,
– konsekwentne wykładanie karmy w tych samych miejscach, do których szybko przyzwyczajają się zwierzęta.

Porad w sprawie dokarmiania zwierząt udzielają: Polski Związek Łowiecki, jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz organizacje pozarządowe, statutowo zajmujące się ochroną przyrody. Ich przedstawiciele wskażą miejsca, gdzie należy wysypać karmę. Wykładanie paszy w przypadkowych miejscach może spowodować szkody w lesie, na przykład pozostawienie jedzenia w pobliżu młodników spowodować może obgryzanie drzewek przez zwierzęta.

Apelujemy również do wszystkich rolników i miłośników przyrody, aby wsparli myśliwych i leśników i w tym trudnym okresie dla zwierzyny aktywnie włączyli się do walki z kłusownictwem. W tym okresie wiele zwierząt ginie nie tylko z niedostatku pożywienia, ale również z rąk kłusowników – odstrzeliwane bądź zaplątane we wnyki.
Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę i dotrwać do wiosny!

Podpisali:

Dyrektor Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu, Toruński Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Bydgoski Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Włocławski Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Departament Środowiska i Geologii Urzędu Marszałkowskiego, Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego

Toruń, dnia 1 lutego 2010 roku.