Apel o zwiększenie dopłat do zakupu materiału siewnego

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie wsparcia rolników w zakupie kwalifikowanego materiału siewnego.

Związkowcy apelują o podwyższenie dopłat do poziomu obowiązującego w 2014 r. Wynosiły one wtedy: dla zbóż – 100 zł/ha, dla roślin strączkowych 160 zł/ha, dla ziemniaków 500 zł/ha. Rząd obniżył powyższe stawki w marcu 2015 r.

Dopłaty dały impuls do pozytywnych zmian, gdyż jak powszechnie wiadomo wymienialność materiału siewnego w gatunkach nimi objętych jest bardzo niska. Stosowanie materiału siewnego jest jednym z najważniejszych warunków prowadzenia integrowanej ochrony roślin – w liście do ministra napisał Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ.

Członkowie PZPRZ uważają również, że dopłaty powinni otrzymywać również rolnicy siejący innowacyjne uprawy jak np. słonecznik. Podkreślają, że chodzi o pomoc dla rolników, którzy sprzedają płody, często po niżej kosztów produkcji.

Każde wsparcie rolników w efekcie prowadzi do zwiększenia stabilności plonów, a tym samym poprawia sytuację całego społeczeństwa mogącego kupować produkty żywnościowe po względnie niskich cenach – apeluje S. Kacperczyk.

Marcin Nieradka