Apel Ministra w sprawie wniosków o płatności

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki przypomina, że pozostało już tylko kilka dni do terminowego złożenia wniosków o płatności bezpośrednie, o płatności rolno-środowiskowe i z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania. N

Złożenie ich po 15 maja skutkuje obniżeniem płatności o 1% za każdy dzień zwłoki.
Minister jest zaniepokojony małą liczbą złożonych wniosków na rok 2009 i apeluje o nie czekanie z ich składaniem na ostatnią chwilę.
Podjęta została decyzja o przedłużeniu pracy Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które do 15 maja będą czynne do godz. 22.00., a ponadto w sobotę od 8:00. do 22:00. i w niedzielę od 8:00. do 16:00. 

ARiMR uruchomiła również dodatkowe punkty przyjmowania wniosków. Szczegółowe informacje o tych punktach są dostępne w Oddziałach Agencji, a także na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/.

Wpisała E.G./WRP