Apel IRWŁ w sprawie ASF

W związku decyzją Komisji Europejskiej z dnia 6 sierpnia 2019r. o wyznaczeniu na terenie województwa łódzkiego w powiecie łowickim żółtej strefy ASF, która objęła obszar gmin: Chąśno, Kocierzew Południowy, Kiernozia oraz część gminy Łowicz tj. Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi, Niedźwiada, Klewków, Małszyce, Popów oraz Strzelcew, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do Ministra Rolnictwa o jak najszybsze działania zmierzające do zwalczenia ASF i zniesienia żółtej strefy z ww. terenów.

– Rezerwuarem afrykańskiego pomoru świń są dziki, dlatego IRWŁ prosi o zobligowanie myśliwych z kół łowieckich z obszarów zagrożonych ASF do odstrzelenia całej populacji dzików z tego terenu. Obszary w powiecie łowickim objęte żółtą strefą to zagłębie producentów trzody chlewnej. Na tym terenie ponad 80 producentów (każdy z nich mający co najmniej 500 sztuk zwierząt) hoduje ok. 115 tys. sztuk świń. Hodowcy obawiają się pogorszenia opłacalności produkcji wieprzowiny i tego, że ubojnie i zakłady mięsne wykorzystają sytuację, aby wymusić na hodowcach zmniejszenie cen za dostarczoną wieprzowinę. Rolnicy skarżą się również, że myśliwi odmawiają odstrzału zgłoszonych im dzików, ponieważ te znajdują się poza rewirem ich koła łowieckiego – mówi Bronisław Węglęwski, prezes IRWŁ.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w piśmie skierowanym do szefa resortu rolnictwa podkreśla, że brak podjęcia radykalnych działań dotyczących zwalczania ASF na tym terenie, może przyczynić się do tego, że żółta strefa stanie się czerwoną, czyli obszarem objętym ograniczeniami związanymi z produkcją i handlem wieprzowiny.

Źródło: IRWŁ

Opracował: Krzesimir Drozd