Apel do hodowców drobiu

Prezentujemy apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

“Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
•    zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
•    nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
•    nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników ,do których dostęp mają dzikie ptaki;
•    stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
•    stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
•    przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.”

Źródło: GIW