fbpx

Apel do Prezydenta o zawetowanie zmian do ustawy paszowej

Koalicja Polska Wolna od GMO wystosowała do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego apel o skorzystanie z prawa veta i zablokowanie wejścia w życieustawy o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.

W związku z przegłosowaniem przez Senat, pod osłoną nocy z 10/11 lipca 2008 r rządowych zmian do ustawy paszowej, co równoznaczne jest przyzwoleniem na dalsze stosowanie szkodliwych komponentów GMO w żywieniu zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej, w trosce o zdrowie Polaków oraz dla zapewnienia właściwej ochrony interesów rodzinnych gospodarstw rolnych, stanowiących ostoję i trzon tradycji, kultury oraz tożsamości Narodu Polskiego, Koalicja Polska Wolna od GMO wystosowała do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego apel o skorzystanie z prawa veta i zablokowanie wejścia w życieustawy o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.

TREŚĆ APELU:

Apel o zawetowanie zmian do ustawy paszowej

Reprezentując stanowisko członków Koalicji Polska Wolna od GMO w tym naukowców, organizacji rolników i konsumentów żądających utrzymania zakazu stosowania pasz GMO na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niniejszym apelujemy do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa veta i niedopuszczenie do przyjęcia przedłożonych przez Rząd RP zmian do ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 r., zmierzających do dalszego odsunięcia w czasie terminu wejścia w życie zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanych surowców paszowych ( art. 15 ust.1 p.4 przedmiotowej ustawy )

U Z A S A D N I E N I E

W marcu b.r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ulegając intensywnym naciskom lobbujących grup interesu, zrzeszających importerów i producentów pasz oraz drobiu i żywca wieprzowego przedłożyło projekt zmiany ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2008 zmierzający do wydłużenia okresu przewidzianego ustawą vacatio legis o dalsze trzy lata. W dniu 26 maja 2008Premier Donald Tusk przedstawił Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy paszowej.

Panie Prezydencie,
Istnieją niezbite dowody naukowe świadczące ponad wszelką wątpliwość , że obecna generacja roślin genetycznie modyfikowanych niesie za sobą poważne ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego.
Wbrew oświadczeniom Rządu nie ma obecnie gwarancji na całkowite bezpieczeństwo żywności i pasz GMO. Przedłużenie terminu wejścia zakazu stosowania pasz GMO stanowi w istocie przyznanie licencji” na dalsze podtruwanie Polaków. Należy przy tym podkreślić, że brak właściwego oznakowania żywności GMO uniemożliwia dokonanie wyboru konsumentom.W Polsce, samorządy wszystkich województw opowiedziały się przeciwko GMO . Większość Obywateli RP nie akceptuje stosowania GMO w żywności i żywieniu zwierząt. Jednak na skutek braku ustawowej ochrony i informacji, społeczeństwo poddawane jest bezwiednie eksperymentowi poprzez niekontrolowany import oraz powszechne stosowanie paszy, żywności i dodatków spożywczych zawierających GMO.Stanowi to drastyczne naruszenie art. 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w brzmieniu :” Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody””.

Panie Prezydencie,
Uzasadniając konieczność podjęcia decyzji dotyczącej wprowadzenia zmian do ustawy, Rząd RP posługiwał się wyłącznie argumentacją zawartą w materiałach sporządzonych na zlecenie Izby Zbożowo Paszowej, Związku Producentów Pasz oraz Rady Gospodarki Żywnościowej, opracowanymi przez naukowców i ekspertów związanych z lobby firm biotechnologicznych żywotnie zainteresowanych rozpowszechnianiem technologii transgenicznych w polskimrolnictwie. W powyższym uzasadnieniu całkowicie pominięto, reprezentowane przez Koalicję Polska Wolna od GMO stanowisko większości Obywateli RP – konsumentów, którzy są przeciwni rozpowszechnianiu przemysłowego tuczu zwierząt oraz stosowaniu komponentów GMO w żywności i paszach.
Zignorowano również interes większości polskich rolników, właścicieli drobnych gospodarstw rolnych oczekujących pomocy Państwa w wysiłkach podejmowanych przez nich na rzecz rozwoju produkcji zdrowej, jakościowej żywności – wykluczającej stosowanie GMO.Sytuacja zmonopolizowanego rynku zaopatrzenia w wysokobiałkowe komponenty pasz, w świetle przedstawionej przez lobby paszowe argumentacji jest skrajnie patologiczna. W trakcie dyskusji o zakazie importu pasz GMO ujawniono ukrytą dotychczas przed społeczeństwem prawdę, że stan zaopatrzenia w mięso oraz jego ceny zależą głównie od importu 2 mln ton śruty sojowej genetycznie modyfikowanej. Istnieje zatem realne zagrożenie, że wskutek spekulacyjnych działań importerów pasz, w każdej chwili może dojść do drastycznych podwyżek cen żywności.
Nie ulega wątpliwości, że poprzez rabunkową prywatyzację sektora zaopatrzenia i produkcji pasz organy państwa całkowicie pozbawiły się kontroli nad prawidłowością jego działania, a w konsekwencji nad bezpieczeństwem żywnościowym Narodu. Odzwierciedleniem tego jest arogancja monopolistów oraz swoisty szantaż podwyżkami cen żywności w przypadku utrzymania zakazu.
W związku z tym, apelujemy do Pana Prezydenta o podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez Państwo kontroli nad krajowym systemem zabezpieczenia dostaw surowców paszowych.Niezależnie od wszystkiego pragniemy podkreślić, iż groźny precedens wywołany próbą dostosowania konstytucyjnego prawa na drodze lobbingu i nacisku wąskich grup interesów, kosztem zdrowia i wbrew woli większości Polaków, stanowi drastyczne zaniżenie norm i standardów rodzącego się z trudem społeczeństwa obywatelskiego Rzeczpospolitej Polskiej.Przedstawiając powyższe, oraz mając na uwadze istniejącą większość parlamentarną zdominowaną przez opcję zwolenników wprowadzenia zmian do Ustawy o paszach – czego wyrazem było przyjęcie przez Marszałka Sejmu przyspieszonej procedury legislacyjnej , w tym pomijającej udział przedstawicieli Komisji Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia – apelujemy do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa veta oraz skłonienie Rządu do pełnego wprowadzenia w życie zakazu stosowania GMO, stosownie do zapisów art.15. u. 1 p. 4 . ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.

Koalicja Polska Wolna od GMO z upoważnienia Komisji Sterującej Paweł

Połanecki N”

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×Mandam - baner corner