fbpx
Strona głównaPozostałeApel do Prezydenta o zawetowanie zmian do ustawy paszowej

Apel do Prezydenta o zawetowanie zmian do ustawy paszowej

Koalicja Polska Wolna od GMO wystosowała do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego apel o skorzystanie z prawa veta i zablokowanie wejścia w życieustawy o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.

W związku z przegłosowaniem przez Senat, pod osłoną nocy z 10/11 lipca 2008 r rządowych zmian do ustawy paszowej, co równoznaczne jest przyzwoleniem na dalsze stosowanie szkodliwych komponentów GMO w żywieniu zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej, w trosce o zdrowie Polaków oraz dla zapewnienia właściwej ochrony interesów rodzinnych gospodarstw rolnych, stanowiących ostoję i trzon tradycji, kultury oraz tożsamości Narodu Polskiego, Koalicja Polska Wolna od GMO wystosowała do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego apel o skorzystanie z prawa veta i zablokowanie wejścia w życieustawy o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.

TREŚĆ APELU:

Apel o zawetowanie zmian do ustawy paszowej

Reprezentując stanowisko członków Koalicji Polska Wolna od GMO w tym naukowców, organizacji rolników i konsumentów żądających utrzymania zakazu stosowania pasz GMO na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niniejszym apelujemy do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa veta i niedopuszczenie do przyjęcia przedłożonych przez Rząd RP zmian do ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 r., zmierzających do dalszego odsunięcia w czasie terminu wejścia w życie zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanych surowców paszowych ( art. 15 ust.1 p.4 przedmiotowej ustawy )

U Z A S A D N I E N I E

W marcu b.r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ulegając intensywnym naciskom lobbujących grup interesu, zrzeszających importerów i producentów pasz oraz drobiu i żywca wieprzowego przedłożyło projekt zmiany ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2008 zmierzający do wydłużenia okresu przewidzianego ustawą vacatio legis o dalsze trzy lata. W dniu 26 maja 2008Premier Donald Tusk przedstawił Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy paszowej.

Panie Prezydencie,
Istnieją niezbite dowody naukowe świadczące ponad wszelką wątpliwość , że obecna generacja roślin genetycznie modyfikowanych niesie za sobą poważne ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego.
Wbrew oświadczeniom Rządu nie ma obecnie gwarancji na całkowite bezpieczeństwo żywności i pasz GMO. Przedłużenie terminu wejścia zakazu stosowania pasz GMO stanowi w istocie przyznanie licencji” na dalsze podtruwanie Polaków. Należy przy tym podkreślić, że brak właściwego oznakowania żywności GMO uniemożliwia dokonanie wyboru konsumentom.W Polsce, samorządy wszystkich województw opowiedziały się przeciwko GMO . Większość Obywateli RP nie akceptuje stosowania GMO w żywności i żywieniu zwierząt. Jednak na skutek braku ustawowej ochrony i informacji, społeczeństwo poddawane jest bezwiednie eksperymentowi poprzez niekontrolowany import oraz powszechne stosowanie paszy, żywności i dodatków spożywczych zawierających GMO.Stanowi to drastyczne naruszenie art. 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w brzmieniu :” Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody””.

Panie Prezydencie,
Uzasadniając konieczność podjęcia decyzji dotyczącej wprowadzenia zmian do ustawy, Rząd RP posługiwał się wyłącznie argumentacją zawartą w materiałach sporządzonych na zlecenie Izby Zbożowo Paszowej, Związku Producentów Pasz oraz Rady Gospodarki Żywnościowej, opracowanymi przez naukowców i ekspertów związanych z lobby firm biotechnologicznych żywotnie zainteresowanych rozpowszechnianiem technologii transgenicznych w polskimrolnictwie. W powyższym uzasadnieniu całkowicie pominięto, reprezentowane przez Koalicję Polska Wolna od GMO stanowisko większości Obywateli RP – konsumentów, którzy są przeciwni rozpowszechnianiu przemysłowego tuczu zwierząt oraz stosowaniu komponentów GMO w żywności i paszach.
Zignorowano również interes większości polskich rolników, właścicieli drobnych gospodarstw rolnych oczekujących pomocy Państwa w wysiłkach podejmowanych przez nich na rzecz rozwoju produkcji zdrowej, jakościowej żywności – wykluczającej stosowanie GMO.Sytuacja zmonopolizowanego rynku zaopatrzenia w wysokobiałkowe komponenty pasz, w świetle przedstawionej przez lobby paszowe argumentacji jest skrajnie patologiczna. W trakcie dyskusji o zakazie importu pasz GMO ujawniono ukrytą dotychczas przed społeczeństwem prawdę, że stan zaopatrzenia w mięso oraz jego ceny zależą głównie od importu 2 mln ton śruty sojowej genetycznie modyfikowanej. Istnieje zatem realne zagrożenie, że wskutek spekulacyjnych działań importerów pasz, w każdej chwili może dojść do drastycznych podwyżek cen żywności.
Nie ulega wątpliwości, że poprzez rabunkową prywatyzację sektora zaopatrzenia i produkcji pasz organy państwa całkowicie pozbawiły się kontroli nad prawidłowością jego działania, a w konsekwencji nad bezpieczeństwem żywnościowym Narodu. Odzwierciedleniem tego jest arogancja monopolistów oraz swoisty szantaż podwyżkami cen żywności w przypadku utrzymania zakazu.
W związku z tym, apelujemy do Pana Prezydenta o podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez Państwo kontroli nad krajowym systemem zabezpieczenia dostaw surowców paszowych.Niezależnie od wszystkiego pragniemy podkreślić, iż groźny precedens wywołany próbą dostosowania konstytucyjnego prawa na drodze lobbingu i nacisku wąskich grup interesów, kosztem zdrowia i wbrew woli większości Polaków, stanowi drastyczne zaniżenie norm i standardów rodzącego się z trudem społeczeństwa obywatelskiego Rzeczpospolitej Polskiej.Przedstawiając powyższe, oraz mając na uwadze istniejącą większość parlamentarną zdominowaną przez opcję zwolenników wprowadzenia zmian do Ustawy o paszach – czego wyrazem było przyjęcie przez Marszałka Sejmu przyspieszonej procedury legislacyjnej , w tym pomijającej udział przedstawicieli Komisji Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia – apelujemy do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa veta oraz skłonienie Rządu do pełnego wprowadzenia w życie zakazu stosowania GMO, stosownie do zapisów art.15. u. 1 p. 4 . ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.

Koalicja Polska Wolna od GMO z upoważnienia Komisji Sterującej Paweł

Połanecki N”

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.